Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Er den tilsynsførende certificeret?

  21. januar 2016
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Den tilsynsførende skal være certificeret.

  Det er forældrekred­sen, der vælger tilsynsform og tilsynsførende. En tilsynsførende kan maximalt føre tilsyn i 4 år, før der skal vælges en ny tilsynsførende, eller den tilsynsførende skal genvælges. Det foregår som regel ved skolens årlige generalforsamling eller forældrekredsmøde. Disse møder er oftest placeret i foråret, derfor er spørgsmålet aktuelt.

  Hvis skolen er særligt interesseret i en bestemt tilsynsførende, skal den være opmærksom på, om den tilsynsførende er certificeret til at føre tilsyn med en fri grundskole. 

  Skolen kan finde allerede certificerede tilsynsførende her:

  Liste over certificerede tilsynsførende ved de frie grundskoler

  Certificering

  For at blive certificeret som tilsynsførende skal man opfylde nogle grundlæggende krav:

  - ansøgeren har en uddannelse, der kvalifi­cerer til at undervise i grundskolen, eller

  - ansøgeren har anden tilsvarende uddan­nelse, hvor ansøgeren har opnået kendskab til hvilke krav, der stilles til un­dervisningen i grundskolen, eller

  - ansøgeren på anden måde kan doku­mentere at have kendskab til hvilke krav, der stilles til undervisningen i grundskolen.

  - ansøgeren skal beherske dansk i skrift og tale, hvis certificering skal gælde til­syn med skoler med dansk som under­visningssprog

  - ansøgeren skal dokumentere at være i besiddelse af de nødvendige, relevante sproglige forudsætninger, hvis certifice­ringen skal gælde tilsyn med skoler med et andet undervisningssprog end dansk

  For at blive indstillet til certificering skal den tilsynsførende tillige gennemføre en uddan­nelse, der omfatter 3 moduler. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udsteder cer­tificeringen, mens det er Certificeringsud­valget, som er et udvalg nedsat i Forde­lingssekretariatets regi, der på baggrund af begrundede forslag fra skoleforeningerne indstiller kandi­daterne til certificering, når de har gen­nemført uddannelsen.

  Certificeringen gælder i 5 år, hvorefter den tilsynsførende skal gennemgå et kortere kursus for at få fornyet certificeringen. For­nyelsen gælder også for 5 år.

  Kursusplan

  Se hvor og hvornår skoleforeningerne udbyder certificeringskurser.

  Certificeringskursus

  Tid

  2. - 4. marts 2016

  Sted

  Copenhagen Island, Kalvebod Brygge 53, 1560 København

  Kursusansvarlig

  Danmarks Privatskoleforening

  Kursusadministration 

  Danmarks Privatskoleforening

  Tilmelding

  Tilmeldingsfrist

  8. februar 2016

  Certificeringskursus

  Tid

  3. - 5. november 2016

  Sted

  Koldkærgaard Kursuscenter, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N

  Kursusansvarlig

  Foreningen af Kristne Friskoler

  Kursusadministration 

  Foreningen af Kristne Friskoler

  Tilmelding

  Tilmeldingsfrist

  1. oktober 2016

  Gen-certificeringskursus for certificerede tilsynsførende

  Tid

  10. maj 2016

  Sted

  Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

  Kursusprogram

  Kan hentes her

  Kursusansvarlig

  Foreningen af Kristne Friskoler

  Kursusadministration 

  Foreningen af Kristne Friskoler

  Tilmelding

  Tilmeldingsfrist

  1. april 2016

  Gen-certificeringskursus for certificerede tilsynsførende

  Tid

  29. september 2016

  Sted

  DGI-byen, Tietgensgade 65, 1740 København V

  Kursusprogram

  Kan hentes her

  Kursusansvarlig

  Dansk Friskoleforening

  Kursusadministration 

  Dansk Friskoleforening

  Tilmelding

  Tilmeldingsfrist

  15. august 2016


  Kurserne er udbudt af alle skoleforeninger i fællesskab, men der er én forening, som er vært for og administrator af det enkelte kursus. 

  Skemaer til brug ved ansøgning om optagelse på frie grundskolers certificeringsuddannelse og ansøgning om fornyelse af certificering som tilsynsførende.
   

  Den tilsynsførende kan ikke vælges uden certificering.