Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Skolepengebetaling og lockout

  19. april 2013
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • 19.04.13

  På mange skoler er spørgsmålet vedr. skolepengebetaling i forbindelse med lockouten kommet på dagsordenen. Her giver Danmarks Privatskoleforening et overblik.

  Hvad siger loven?

  De lovgivningsmæssige rammer omkring frie grundskoler hverken pålægger eller forbyder skolerne at nedsætte forældrebetalingen i forbindelse med en konflikt.

  Lovgivningen pålægger dog skolerne at have andre indtægter end statens tilskud, normalt i form af forældrebetalingen. Nedsættes denne, må det ikke have som konsekvens, at en fri grundskoles egendækning af sine driftsudgifter kommer under det minimum, som lovgivningen foreskriver.

  Hvem bestemmer?

  Betaling af skolepenge er et bestyrelsesanliggende, og det er derfor op til den enkelte bestyrelse, om der skal ske en reduktion i skolepengene eller ej.

  Danmarks Privatskoleforening anbefaler:

  Vi anbefaler, at bestyrelsen ikke træffer endelig beslutning om nedsættelse af skolepengene, før lockouten er overstået. Hvis det sker, sker det på et utilstrækkeligt oplyst grundlag.

  Hvad er det, vi ikke ved?

  Vi har, fra tilskudsmyndighedernes side, ikke fået endelig besked om konsekvenserne af lockouten i forhold til skolens tilskud – ej heller eller til mulige krav fra myndighedernes side om skolens forpligtelse til at give ”tabt undervisning” tilbage.

  Sparer skolen penge?

  Selv om skolen i lockoutperioden ikke skal betale løn til de lockoutramte ansatte, er mere end 50 % af skolens omkostninger ikke direkte relateret til undervisningen. Hvis den tabte undervisning helt eller delvis skal indhentes efterfølgende, vil skolen forsat have udgifterne til undervisning. Der vil altså være tale om en forskydning af omkostningen og ikke en reel besparelse.

  Hvad kan skolen sige til forældrene?

  Hvis skolen har brug for her og nu at komme med en udmelding til forældrene, anbefaler vi, at det bliver uden garantier om økonomisk kompensation, men med garantier for, at der, i det omfang det er muligt, vil blive givet undervisningskompensation.

  Bemærk, at der ikke er fastsat et minimumstimetal for undervisningen på en fri grundskole. Det er op til den enkelte skole at tilrettelægge og gennemføre en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolen skal altså på baggrund af en vurdering gøre det sandsynligt, at skolens undervisning ”står mål med”.

  Kompensationen behøver ikke nødvendigvis at ske over en kort periode, men ved fx at sprede undervisningen ud over det kommende skoleår.