Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Overblik over lovforslaget om fornyelse af overenskomsten

  25. april 2013
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • 25.04.13

  Her giver Danmarks Privatskoleforening et overblik over lovforslaget om fornyelse af overenskomsten:

  Ny arbejdstidsaftale

  Der kommer en ny arbejdstidsaftale pr. 1. august 2014. Den indebærer, at de nuværende aftaler, som vi kender dem, bortfalder.

  De nye arbejdstidsregler indebærer, at lokale aftaler ophæves pr. 1. august 2014. Der kan indgås lokalaftaler og individuelle aftaler, men det er ikke intentionen, at der skal laves generelle arbejdstidsaftaler, akkorder eller tidspuljer til specifikke opgaver.

  Det fastlægges, at normperioden er et år, og der skal forelægge en opgaveoversigt forud for normperioden. Opgaveoversigten laves i dialog mellem læreren og ledelsen. Der er ikke fastsat øvre rammer for undervisningstimetal eller skoledage for den enkelte lærer.

  Skolen kan vælge at etablere et tidsregistreringssystem som et ledelsesredskab til løbende dialog om opgaveløsning, prioritering eller som oversigt over eventuelt mer- eller overarbejde.

  Udfasning af 60 årsregel

  Der kommer en udfasningsordning på 60års-reglen.

  For lærere, der er fyldt 57 år pr. 31. juli 2013, kan der anmodes om timetalsreduktion på 175 timer årligt efter de nuværende regler. Dvs. i den normperiode de fylder 60 år.

  For lærere, der er fyldt 50 år pr. 31. juli 2013, har – når de fylder 60 år – ret til timetalsreduktion på 175 timer mod tilsvarende lønnedgang. Lønreduktionen har ikke en betydning for pensionsoptjening, således at man oppebærer sin hidtidige pension.

  Lærere, der ikke er fyldt 50 år pr. 31. juli 2013, har ikke ret til aldersreduktion.

  Generelle lønstigninger

  Den tidligere meddelte CFU-ramme med en samlet generel lønstigning på 0,0 procent pr. 1. april 2013 og forventet lønstigning på 1,1 procent pr. 1. april 2014 fastholdes.

  Nyt lønsystem pr. 1. august 2013

  Der kommer et nyt lønsystem pr. 1. august 2013. LC og Moderniseringsstyrelsen har en fællesforståelse af et nyt lønsystem for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i frie grundskoler (Vi forventer at kunne informere nærmere herom på informations- og dialogmøderne i den kommende uge).

  Særlige puljer

  Der er afsat 128 millioner på statens område, heraf 64 millioner over to år til de frie skoler til kompetenceudvikling bl.a. i forhold til inklusion. Disse tildeles direkte til skolerne. Ledelsen tager beslutning ud fra centralt fastsatte pejlemærker. SU/MIO skal inddrages.

  Der afsættes desuden en pulje på samlet 8 millioner til alle uddannelsesområderne til at styrke samarbejdet mellem ledelse og lærere for at fremme et godt og tillidsfuldt arbejdsmiljø under de nye arbejdstidsregler. Der afsættes yderligere 12 millioner til gennemførelse af fælleskurser for ledere og tillidsrepræsentanter.