Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Hvad sker hvornår? Ny overenskomst

  8. maj 2013
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • 08.05.13

  Nyt lønsystem pr. 1. august 2013

  Den første konsekvens af den nye overenskomst bliver ikrafttræden af nyt lønsystem. 1. august 2013 bortfalder alle midlertidig løndele, dvs. OK08-tillæg og garantiløn. I stedet kommer et permanent lønsystem med 4 løntrin, samt et permanent ikke-pensionsgivende OK08-tillæg. Dette suppleres 1. august 2014 med et seniortillæg på kr. 2.800 årligt, som kompensation for den udfasede seniorordning.

  Beregning af det nye ”trin 4” tillæg sker således at medarbejderen ikke oplever en lønnedgang som følge af bortfaldet af garantilønstillæg og OK08-tillæg. Udgangspunktet er derfor at der ikke er en lønstigning i beregningsøjeblikket.

  Vi udsender en vejledning, når vi kender de nærmere regler.

  Udfasning af 60 årsregel

  Lærere, der fylder 57 år inden 1. august 2013 har ret til en timetalsreduktion på 175 timer fra og med den normperiode, hvori de fylder 60 år.

  Lærere, der er fyldt 50 år senest d. 31. juli 2013, kan, når de fylder 60 år, gå på nedsat tid (retskrav) uden lønkompensation, med 175 timer årligt. Deres normale pension opretholdes.

  Alle andre lærere, der ikke er fyldt 50 år pr. 31. juli 2013, har ikke adgang til timetalsreduktion med pensionsfastholdelse.

  Der tildeles alle lærere et ”seniortillæg” som kompensation for den udfasede seniorordning.

  Ny arbejdstidsaftale pr. 1. august 2014

  Allerede indgåede lokale aftaler, akkorder, puljer og kutymer ophæves pr. 31. juli 2014.

  Det er herefter skolens ledelse, der foretager planlægningen af arbejdstiden. Ledelsen udarbejder en opgaveoversigt på baggrund af en dialog mellem ledelse og lærer. Arbejdstiden beregnes for en periode på et år (normperioden), og fristen for afspadsering er den følgende normperiode.

  Der er ingen specifikke regler om mødetidspunkter og varsling.