Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Finanslovsforslag 2014 – koblingsprocenten dumpes igen!

  27. august 2013
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Regeringen har i dag offentliggjort finanslovsforslaget for 2014.

  Finanslovsudspillet giver bl.a. flere penge til det meste af uddannelsesområdet, eksempelvis til reformer af folkeskolen og erhvervsuddannelserne. Det er på alle måder fornuftige investeringer i landets uddannelsestilbud. MEN flere penge blev der ikke i forslaget til de frie grundskoler, som tværtimod udsættes for endnu et år med en betydelig reduktion på driftstilskuddet.

  Koblingsprocenten dumpes fortsat – og er nu på 71 %.

  Finanslovsforslaget indvirkning på de frie grundskolers tilskud

  Fald i koblingsprocent til 71 %       

  -1,2 %

  Fald i folkeskolens enhedsudgift                     

  -2,6 %

  Udmøntning af folkeskolereformen                                           

  + 0,5 %

  (til øget timetal og kvalitetsløft)

  OK13 

   

  + 0,4 %

  (partssamarbejde om   kompetenceudvikling)

  P/L-regulering

  + 0,5 %

  Samlet tilskudsfald

  -2,4 %

  Hertil kommer ”akutpakken” (http://privatskoleforeningen.dk/nyheder/519-tilskud-til-specialundervisning)  til specialundervisning, som omfordeler 40 millioner af det samlede tilskud. Dette betyder, at elevtaksterne reduceres med yderligere ca. 0,8 %.

  Undervisningsministeriet er desuden pålagt en samlet rammebesparelse på 86,3 mio. kr., svarende til 0,3 % af den samlede ramme. De frie grundskolers andel af denne besparelse vil Ministeriet melde ud primo september.

  Samlet betyder det, at de frie grundskoler vil få et realfald i tilskud på ca. 3,5 %, og som derfor er den besparelse, som skolerne må imødese.

  Estimat på tilskudstakster

  Danmarks Privatskoleforening vil inden for de nærmeste dage fremsende skolerne et estimat på de fremtidige tilskudstakster, da det nuværende takstkatalog ikke tager højde for den forhøjede specialundervisningspulje.

  Det er ikke fair!

  Vi kan acceptere, at vi skal reduceres tilsvarende folkeskolens udgiftsniveau.  Det er derimod svært at forstå, at vi yderligere skal bøde med et procentpoint. Vi synes ganske enkelt ikke, at det er en fair behandling af en stor del af grundskolen – de frie grundskoler, der i alle henseender – pædagogisk og økonomisk – leverer et anerkendt og værdsat bidrag til samfundet.

  I Danmarks Privatskoleforening vil vi nu sammen med de andre skoleforeninger overveje, hvordan vi bedst kan gøre politikerne opmærksomme på denne urimelige forskelsbehandling af børn og familier, der af forskellige grunde har valgt et andet undervisningstilbud.    Koblingsprocenten dumpes fortsat – og er nu på 71 %