Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Bondes Fond

  5. september 2013
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Bondes Fond

  Bestyrelsen for Bondes Fond opfordrer hermed lærere og skoler til at ansøge om tilskud til efteruddannelse. Ifølge fundatsen kan fonden yde støtte til lærere, der ønsker at efteruddanne sig i Danmark eller udlandet.

  Bondes Fond kan hver år udlodde ca. 50.000 kr., og bestyrelsen gør opmærksom på, at lærere på Nyborg Private Realskole er fortrinsberettigede ansøgere. Sekundær fortrinsret har lærere ansat ved skoler, der er medlem af Danmarks Privatskoleforening.

  For at komme i betragtning skal der være tale om et efter- eller videreuddannelsesforløb på eksempelvis et center for videregående uddannelse, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Århus Universitet, Den frie Lærerskole i Ollerup, anerkendte IT‐uddannelsesinstitutioner eller lignende. Efter- og videreuddannelse i udlandet kan også komme i betragtning. Ansøgere til Hornstrup‐kurserne, udbudt af DP‐FSL kursus‐virksomhed, vil komme i betragtning.

  Ansøgning om fondens midler sker på et ansøgningsskema, som kan hentes fra foreningens hjemmeside. Vi gør opmærksom på, at skolens leder skal påtegne hver enkelt ansøgning og dermed anføre, hvorvidt den ansøgte efteruddannelse fremmer skolens pædagogiske udvikling.

  Ansøgninger om støtte skal være Bondes Fond i hænde senest den 15. december. Ansøgerne vil modtage besked inden udgangen af marts måned.

  Bemærk venligst, at ansøgningen skal fremsendes til som pdf.fil bilagt relevante oplysninger om kursussted og anbefaling af skolens leder.

  Skolebestyrer A C V Bondes Fond