Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Værktøj til gennemgang af Folkeskolereformen

  21. oktober 2013
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Værktøj til gennemgang af Folkeskolereformen.

  Danmarks Privatskoleforening anbefaler, at skolernes bestyrelse og ledelse drøfter indholdet af folkeskolereformen og sammenholder det med skolens eget tilbud. Derfor har vi udarbejdet vedhæftede materiale til netop denne proces.

  Materialet består af henholdsvis en PowerPoint-præsentation, der kan bruges ved møder samt en pdf, som kan sendes ud til forberedelse af drøftelsen. Pdf’en indeholder en række links, der uddyber reformens elementer.

  Materialet indeholder baggrundsviden, forslag til proces og gennemgang af Folkeskolereformens væsentligste elementer.

  Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler. Det betyder, at en fri grundskole ikke er forpligtet til at indføre reformens elementer. En fri grundskole skal dog levere en undervisning, der står mål med den, der gives i folkeskolen.

  En fri grundskole er også en forretning, der skal klare sig i konkurrencen med folkeskolen og andre frie grundskoler.

  Konkurrenceevnen sikres ikke nødvendigvis ved at adoptere præcis det samme, som man gør på naboskolen, men det er klogt at sammenholde egen virksomhed med andre grundskolers tilsvarende.

  For mere information kontakt:

  Simone Dalsgaard  Materialet indeholder baggrundsviden, forslag til proces og gennemgang af Folkeskolereformens væsentligste elementer.