Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Velbesøgte møder om ny organisering af arbejdstid

  17. december 2013
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Danmarks Privatskoleforening har søgt at nå ud til så mange skoler som muligt med informationer, der er relevant for ny organisering af lærernes arbejdstid efter august 2014.

  Godt 300 repræsentanter for skolernes ledelser har deltaget i de møder, som foreningen har afholdt landet rundt i december. Møderne har været en naturlig forlængelse af de dialogmøder og workshops, som DP har afholdt i henholdsvis maj, lige efter lockouten, og i september, hvor der i høj grad blev sat fokus på processen omkring implementering af ny arbejdstid og forandringsledelse. Møderne i december har på et mere konkret plan forholdt sig til den nye arbejdstid. Hvilke regler gælder, og hvilke faldgruber kan der ligge i det nye system?

  Repræsentanter fra Moderniseringsstyrelsen har været med på alle møderne og har givet oplæg om baggrunden for den nye tænkning. Modeller for organisering af arbejdstiden er blevet præsenteret og drøftet, ligesom måder at tilgå opgaveoversigter er blevet fremlagt. Begreber som ”arbejde” og ”undervisning” er søgt defineret. Den endelige definition ligger på den enkelte leders bord. De nye regler kræver anderledes tankegang. Ikke alle regler falder naturligt ind i den måde, man arbejder som lærer. Hvordan klares lejrskoler, aftenmøder og pædagogiske weekender fremover?

  Der forelægger fortsat et stort arbejde ude på skolerne med implementering af den nye arbejdstidsforståelse. Det væsentligste udgangspunkt må fortsat være, hvad det er for en skole, man vil være. Derefter fordeler man ressourcerne og finder ud af, hvad der er hensigtsmæssigt fx beslutningen i forhold til tilstedeværelsestid.

  Hvordan skolen forholder sig til folkeskolereformen er en faktor, der hænger uløseligt sammen med planlægningen af arbejdstiden. En fri grundskole er ikke forpligtet til at følge folkeskolens regler, men undervisningen skal ”stå mål med”. Danmarks Privatskoleforening afholder to temamøder i januar, hvor der sættes fokus folkeskolereformen – set i et ”fri grundskoleperspektiv”. Tilmeld jer allerede nu.

  København, IDA-mødecenter, 13. januar, Kl. 9.15 – 15.45

  Fredericia, Hotel Fredericia, 15. januar, Kl. 9.15 – 15.45

   

  Slides fra møderne