Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Information om ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2014

  18. december 2013
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Undervisningsministeriet har sendt nedenstående supplerende information om ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2014 til alle de frie grundskoler:

  Som supplement til den generelle orientering om ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2014 som blev sendt til alle uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område fredag d. 13. december 2013, sender vi her supplerende information særligt gældende for de frie grundskoler.

  På ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2014 er omstillingsreserven på 2 pct. tilbageført til de omfattede takster i årene 2014-2017. Det gælder ikke de frie grundskoler, da de ikke er omfattet af omstillingsreserven.

  På ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2014 er taksterne til undervisningstilskud og fællesudgiftstilskud til de frie grundskoler nedsat i forhold til finanslovsforslaget for 2014. Det skyldes, at der af driftstilskuddet er afsat 272 mio. kr. til puljen til specialundervisning og inklusionstilskud, svarende til en forhøjelse på 40 mio. kr. i forhold til beløbet på 232 mio. kr. , som blev afsat på finanslovforslaget. Puljen er forhøjet på baggrund af en henvendelse til Undervisningsministeriet fra skoleforeningerne på det frie grundskoleområde den 1. juli 2013 med indstilling om en forhøjelse af puljen.  Supplerende information