Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Frie grundskoler må nu lave vuggestuer

  11. april 2014
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Frie grundskoler må nu lave pasningstilbud for de 0 - 2,5-årige. I går vedtog Folketinget en ændring i lov om friskoler og private grundskoler m.v.

  Loven træder i kraft den 1. august 2014.

  »§ 36 a. Frie grundskoler kan for børn, der ikke er begyndt i børnehaveklassen, etablere og drive privatinstitutioner og private pasningsordninger efter dagtilbudslovens regler.

  Den overordnede ledelse af en fri grundskoles privatinstitution eller private pasningsordning påhviler skolens bestyrelse.

  Stk. 2. Forældrebetaling, kommunale tilskud og eventuelle private tilskud skal samlet dække alle direkte driftsudgifter til en privatinstitution efter stk. 1, 1. pkt.

  Forældrebetaling og eventuelle private tilskud skal samlet dække alle direkte driftsudgifter til en privat pasningsordning efter stk. 1, 1. pkt. En fri grundskole, som driver privatinstitution eller privat pasningsordning, skal både lægge særskilt budget og føre særskilt regnskab herfor, og regnskabet skal være en del af skolens samlede regnskab.«  Loven træder i kraft den 1. august 2014.