Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Folketinget og Undervisningsministeriet arrangerer Skolevalg

  23. april 2014
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Folketinget og Undervisningsministeriet arrangerer i januar 2015 et landsdækkende skolevalg for 8. og 9.-klassetrin. Baggrunden for skolevalget er unges relativt lave valgdeltagelse ved kommune- og folketingsvalg, og målet er at styrke elevernes forståelse af og deltagelse i demokratiet. Tilmelding til Skolevalg åbner i dag.

  Selvom valgdeltagelsen i Danmark generelt er høj, er den markant lavere blandt unge vælgere. En undersøgelse fra 2010 viser, at stemmer man ikke første gang, er der større sandsynlighed for, at man heller ikke gør det senere i livet. Derfor har Folketingets Præsidium og Undervisningsministeriet på baggrund af Valgretskommissionens forslag fra 2011 iværksat projektet Skolevalg, som er et landsdækkende prøvevalg for 8. og 9.-klassetrin (inkl. fri- og efterskoler) afholdt den 29. januar 2015.

  Skolevalg får både massiv politisk og forskningsmæssig opmærksomhed som et initiativ, der har potentialet til at styrke de unges deltagelse i demokratiet.

  Undervisningsforløb, valgkamp og valgdagen

  Forud for valghandlingen den 29. januar 2015 gennemfører de tilmeldte skoler et undervisningsforløb på tre uger, der arrangeres som en “valgkamp”. På valgkampens første dag udskrives valget af Statsministeren.

  Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i Fælles Mål, der er de fælles pejlemærker for undervisningen, som Undervisningsministeriet har fastsat for samfundsfag, men det er oplagt at inddrage flere fag og timer fra den understøttende undervisning i forløbet.

  Undervisningsforløbet er delt op i tre moduler a ca. en uges varighed. I første modul skal eleverne tage stilling til en række mærkesager og udvælge dem, de synes er vigtigst. I andet modul skal eleverne argumentere for deres valg og føre kampagne for de mærkesager, de har valgt. Det foregår på de sociale medier, hvor mærkesagerne deles i netværket, høster likes og på den måde ryger øverst eller nederst i hierarkiet af emner, der bliver taget op. I tredje modul inddrages ungdomspartierne, som udformer et partiprogram med de mærkesager, de er mest enige i. I denne del af valgkampen får ungdomspartierne mulighed for at komme ud på skolerne og deltage i debatter.

  På valgdagen bliver der opstillet stemmebokse på valgstedet, og eleverne får udleveret stemmesedler. Resultatet offentliggøres samme aften, og Skolevalg slutter med en stor valgfest.

  Alle landets skoler vil blive inviteret til at deltage i Skolevalg, så det kan indgå i planlægningen af undervisningen for skoleåret 2014/15. Det er skolelederen på hver enkelt skole, der skal tilmelde skolen. Tilmelding sker på ft.dk/skolevalg.  Målet er at styrke elevernes forståelse af og deltagelse i demokratiet.