Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Privatskoler bryder FNs børnekonvention

  24. april 2014
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Sådan lyder en overskrift i Berlingske d.d. Baggrunden er påstanden om, at privatskoler ”smider urolige eller problematiske elever ud af skolen uden først at høre barnets side af sagen”.

  Danmarks Privatskoleforening kan ikke genkende billedet af private- frie grundskoler, der ”smider” urolige og problematiske elever ud – og slet ikke, at der sker ophør af samarbejdet mellem skole og hjem uden at barn, forældre og skole har været igennem en proces, hvor alle er blevet hørt.

  Kun to konkrete sager

  Det er da også på baggrund af kun to konkrete klager over frie grundskoler, der med kort varsel har udskrevet en elev, at Folketingets Ombudsmand har bedt Undervisningsministeren om at overveje problemstillingen og oven i købet give retningslinjer for de private – frie grundskoler -  i forhold til problemstillingen.

  Det bør ikke være nødvendigt. De fleste skoler følger allerede nogle retningslinjer og politikker, når det kommer til ophør af samarbejdet mellem skole og hjem. Det er en sjælden begivenhed, men når det sker, er det en alvorlig sag.

  Gensidig tillid

  En fri grundskole er et tilvalg. Man vælger hinanden. Forældrene og eleven siger ja til skoletilbuddet. Skolen siger ja, til eleven og forældrene. På en privat fri grundskole bygger elevens skolegang mere end noget andet på den gensidige tillid mellem skole og hjem.

  Folketingets Ombudsmand skriver i sit brev til Undervisningsministeren, at der i begge sager blandt andet bliver klaget over, at skolelederens afgørelse blev truffet på et udokumenteret og ikke tilstrækkeligt oplyst grundlag og uden forudgående høring af forældrene og eleven selv.

  Det er af meget stor betydning for de private skolers omdømme, både i medierne og blandt forældrene, at skolerne forvalter sin frihed på en hensigtsmæssig måde.

  Friheden skal forvaltes hensigtsmæssigt

  Ophør af samarbejdet mellem skole og hjem bør først ske, når der ikke synes at være andre løsninger. Det er afgørende, at skolen handler på baggrund af så stor saglighed som mulig, og at skolen kan dokumentere processen frem mod den endelige afgørelse for at sikre, at skolerne optræder så professionelt og kompetent som muligt, og for at sikre gennemsigtighed og elevens retssikkerhed i processen, der i værste tilfælde kan ende med en udmelding af eleven mod forældrenes ønske.

  Det er en almindelig offentlig forvaltningsregel (som en fri grundskole også bør følge), at man ikke må anvende mere indgribende foranstaltninger, såfremt mindre indgribende er tilstrækkelig. Det betyder i praksis, at skolen skal sikre sig, at en eventuel udmeldelse af en elev mod forældrenes ønske er den absolut sidste mulighed i og med det er den mest indgribende sanktion, skolen kan vælge. Det forpligter skolen til at afprøve andre alternativer, hvis mulige, for at løse en eventuel konflikt, inden der skrides til udmeldelse.

  Det er ligeledes vigtigt, at skolen på så tidligt et tidspunkt som muligt i sagsbehandlingen orienterer parterne om mulige konsekvenser. Udmeldelse af en elev mod forældrenes ønske bør helst først ske efter skriftlig advarsel og orientering af forældrene om skolens opfattelse i sagen.


  Danmarks Privatskoleforening rådgiver skolerne omkring retningslinjer i forbindelse med ophør af samarbejdet mellem skole og hjem: Klik her.

  Artiklen i Berlingske:

  http://www.b.dk/nationalt/privatskoler-bryder-fns-boernekonvention