Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Udelukkede elever fra afgangsprøven kan komme til nye skriftlige prøver før sommer

  28. maj 2014
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har besluttet at afholde ekstraordinære skriftlige prøver for de elever fra 10. klasse, der ikke kom til ordinær eksamen på grund af læk af prøverne eller sygdom. De ekstraordinære eksamener bliver afholdt inden skolernes sommerferie i fagene dansk, matematik, engelsk og tysk.

  I stedet for at vente på sygeprøven i december eller januar får de elever fra 10. klasse, der ikke kom til de ordinære skriftlige prøver i maj på grund af læk af eksamensopgaverne, nu mulighed for at komme tidligere til prøve. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har besluttet, at der skal afholdes ekstraordinære prøver i fire fag i 10. klasse umiddelbart inden skolernes sommerferie. Elever der af andre grunde - fx sygdom - har været forhindret i at gennemføre de pågældende prøver vil også få mulighed for at aflægge prøverne nu.

  Beslutningen er truffet på baggrund af den sag, hvor der ved en fejl blev udleveret et USB-stik med opgaverne til folkeskolens 10.-klasseprøver i fagene dansk, matematik, engelsk og tysk. Prøverne blev efterfølgende delt mellem en række elever.

  Det er Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens vurdering, at der er tale om en ekstraordinær situation, hvor en større gruppe elever er blevet stillet i en vanskelig situation. Med de ekstraordinære prøver sikres det, at de elever, der er blevet bortvist fra en eller flere prøver, ikke bliver forhindret eller forsinket i deres videre uddannelses- eller beskæftigelsesforløb.

  Alle skoler vil i denne uge modtage nærmere information om afholdelse af de ekstraordinære prøver