Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Velkommen til forandringens skoleår!

  11. august 2014
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Åh. At sidde i et hjørne af skolegården på første skoledag. Luften dirrer af glæde, forventning og smånervøsitet. Små hænder slipper forsigtigt mors eller fars, da den nye hinkerude i skolegården må inspiceres. De store piger fra 4. klasse kaster sig om halsen på hinanden. Drengene har taget det nye fodboldmål i brug: ”Det er da så f… lille, at jeg kan tage alle boldene!”, lyder det fra en af dem: ”Hov. Du må ikke bande her!”, irettesættes han promte af kammeraten.

  Vi er midt på Nørrebrogade i København – i ”hjertet af Nørrebro”. På Sankt Ansgars Skole. En privat fri grundskole, der bygger på det katolsk/kristne livs- og menneskesyn, men hele 33 nationaliteter er repræsenteret blandt skolens elever - med vidt forskellig baggrund.  Både katolikker, protestanter, ateister, frikirkelige, muslimer og elever med anden religiøs baggrund kan optages på Sankt Ansgars Skole. Men det er børn af familier, der kan stå inde for skolens værdigrundlag.

  Det er også et forandringens år på Sankt Ansgars Skole

  Skolen skelner ikke mellem sprog, kultur, social status eller religion - alle er velkomne. Alle forældre inviteres til en indmeldelsessamtale med skolens leder, Kirsten Poulsen, hvor forventningerne til skolegangen afstemmes. Det er også Kirsten Poulsen, der byder alle elever og lærere velkommen til det nye skoleår, da alle er samlet fra morgenstunden i kirken. Eleverne sendes i klasserne med en påmindelse om, at det vigtigste er at huske på, at man skal tage hensyn til hinanden, og at man skal behandle andre, som man selv vil behandles. Herefter starter skoledagen efter skemaet, der ikke ser helt ud på samme måde som sidste år. Det er nemlig også et forandringens år på Sankt Ansgars Skole.

  Folkeskolereformen giver ændringer

  Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler. Det betyder, at en fri grundskole ikke er forpligtet til at indføre reformens elementer. En fri grundskole skal dog levere en undervisning, der står mål med den, der gives i folkeskolen. Som på så mange andre frie grundskoler, har man her på skolen drøftet indholdet af folkeskolereformen og sammenholdt det med skolens tilbud. Det giver nogle ændringer. I skolens dagligdag er det nok først og fremmest ringetiderne, der er den største forandring. Der arbejdes med længere fagmoduler. I indskolingen indlægges et ”bånd” midt på dagen, hvor alle elever læser lektier, har bevægelse eller fx arbejder med deres ”Læsemakker” - altså faglig fordybelse. Der er også kommet flere undervisningstimer på skemaet. Skolen har hele tiden haft engelsk fra 1. klasse. Nu fremrykkes andet fremmedsprog til 5. klasse. De fleste nye undervisningstimer  gives i de naturfaglige fag. Desuden indføres fordybelsesfag i udskolingen som bioteknologi, filosofi og motion, der bl.a. indebærer morgenløbeture.

  Elevtilgang?

  Oplever skolen en tilgang af elever på baggrund af reformen? Jo, det mener Kirsten Poulsen nok at kunne sige: ”Men som jeg altid siger ved indmeldelsessamtalen. Det her skal ikke være et fravalg af folkeskolen, men et tilvalg af Sankt Ansgars Skole”. Hun mener, at forældrene er usikre på det nye i folkeskolen, og at de ikke vil have, at deres børn bliver en del af det, de opfatter som et ”eksperiment””. 

  Men al forandring skaber uro i større eller mindre grad. På Sankt Ansgars Skole skal ledelse og lærere vænne sig til at arbejde under de nye arbejdstidsregler, ganske som det gør sig gældende i folkeskolen.

  Den vigtigste opgave har været at aflive myter

  ”Det er en proces”, siger Kirsten Poulsen: ”Den har da været præget af nogen frustration, men lærerne har været gode til at se mulighederne i alt det nye. Den vigtigste opgave har været at aflive myter”.

  Kirsten Poulsen mener, at den største ledelsesmæssige opgave fremadrettet bliver at holde fokus på målene – undervisningen – midt i en forandringsproces i et erhverv, der har oplevet modstand: ”Men nu får jeg mulighed for at være leder af professionalisme og ikke af regneark”.

  Det er eleverne og undervisningen af dem, det hele handler om: ”Den væsentligste værdi, vi ønsker at give eleverne, er, at det er vigtigt at være læringsmæssigt dygtig, men også et ordentlig menneske, der kan begå sig i relation til mange forskellige slags mennesker”, siger Kirsten Poulsen. Det er der rig mulighed for på Sankt Ansgars Skole. Velkommen til et nyt skoleår!

  SD/DP/110814