Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Skolens forventninger og krav er et udtryk for tillid til eleven

  13. august 2014
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Ekspertgruppe: Skoleelever skal mødes med høje, men realistiske faglige mål. Lærerne skal løbende give feedback på elevens arbejde og evne til at indfri målene, og endelig skal klassens regler og rutiner stå klare for alle fra skoleårets start.

  En ekspertgruppe har for Undervisningsministeriet i perioden januar-juni 2014 afdækket eksisterende forskning om klasseledelse og indsamlet erfaringer fra skolers arbejde med klasseledelse. Ekspertgruppen kommer med anbefalinger til måder at forstå, håndtere og udvikle klasseledelse, styrke skolens arbejde med at etablere et godt læringsmiljø, udvikle undervisningen og lærernes og pædagogernes kompetencer samt mindske uro, som forstyrrer undervisningen.

  Faglighed i højsædet. Pædagogisk ledelse og evalueringskultur

  Danmarks Privatskoleforening er ikke overrasket over rapportens konklusioner. På de fleste privatskoler arbejdes der målrettet, fagligt, med udarbejdelse af undervisningsmål og opfølgning herpå. Ligesom ambitionsniveauet er højt på indsatsområder som pædagogisk ledelse og evalueringskultur. Faktum er, at de skoler, der opnår de bedste resultater – uden at det går ud over elevers og læreres trivsel – er dem, hvor fagligheden er i højsædet. Lærerne synes at trives bedst på skoler, hvor der er høj faglig kultur, hvor man kan udveksle metoder med hinanden – og på skoler, hvor skolelederne involverer sig mere i pædagogiske spørgsmål.

  Læreren er skolens vigtigste aktiv

  Det er foreningens klare opfattelse at en kombination af et godt fagligt lærermiljø og en skoleleder, der stiller krav til lærernes tilrettelæggelse af undervisningen, giver gode resultater og trivsel hos eleverne. Når man spørger forældre, der har valgt en af vores skoler for deres barn, hvad der så har vist sig at tælle i hverdagen, så er svaret: "Lærerne er skolens vigtigste aktiv!" Og det, forældrene hæfter sig ved, er, at lærerne er dygtige både fagligt og pædagogisk, at de er gode til at få eleverne til at bestille noget, uden at det bliver til terperi, at de sætter rammerne for undervisningen, og at de sikrer en god stemning - kort sagt: Lærerne holder eleverne fast på, at det er både nyttigt og spændende at gå i skole - lige så vigtigt, som deres forældres arbejde er.

  Lige så vigtigt som mor og fars arbejde

  Eleverne bliver dygtigere af at være engagerede og initiativrige i skolen. For os handler det ikke bare om at eleverne skal læse og regne. Det handler om, hvordan vi får eleverne til at opleve, at der er gode grunde til at lære at læse og regne, til at gøre sig umage, til at møde op i skolen og til at læse videre. Hvis eleverne trives, får de energi til at lære. Trivsel er også at møde passende modgang, at have noget at rive i. Trivsel er ikke henvist til at være noget sekundært i relation til læring.

  Motivation er et begreb, som beskriver den drivkraft, der får mennesker til at handle, som de gør. Man oplever at have fremadrettet energi, en vis grad af frivillighed og ofte en oplevelse af mening ved at gøre det. Vores skolers forventninger og krav - i passende mængder - kan ses som udtryk for tillid til, at eleven kan noget. Dette medvirker til, at eleven opbygger selvtillid og motivation til at lære nyt.

  Ekspertgruppens rapport og anbefalinger:

  Rapport om Ro og klasseledelse (pdf)

   

  Se også EMU.dk

  SD/DP/130814