Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Elevernes trivsel i folkeskolen bliver fremover målt hvert år

  10. oktober 2014
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Ny måling skal måle elevernes trivsel hvert år på alle landets folkeskoler. Målingen skal hjælpe skolerne i deres arbejde med at skabe og opretholde god trivsel for alle elever.

  Et af folkeskolereformens mål er at øge trivslen hos eleverne i folkeskolen, da høj trivsel har betydning for, at eleverne får noget ud af skolegangen både fagligt og socialt. Derfor skal der fremover laves en årlig obligatorisk måling af elevernes trivsel på alle klassetrin, så det bliver muligt at følge med i, hvordan eleverne trives i folkeskolen.

  Målingen skal på den måde understøtte skoler og kommuner i arbejdet med at skabe den bedst mulige trivsel for alle elever. Den nationale trivselsmåling vil bestå af både et samlet måltal og differentierede måltal fordelt over flere centrale temaer på klasseniveau – fx måltal for psykisk undervisningsmiljø og mobning.

  Måltallene for trivsel indsamles hvert år i januar til marts. Alle elever i folkeskolen fra børnehaveklassen til 9. klasse vil blive spurgt. Spørgsmålene til eleverne er udviklet på baggrund af anbefalinger fra en ekspertgruppe om trivselsmålinger ledet af professor Bjørn Holstein, Statens Institut for Folkesundhed, i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI).

  Der etableres et nyt digitalt værktøj – et nyt Termometer – til målingen, som kommunerne kan anvende. Kommunerne kan dog også benytte eget digitalt måleredskab, men det vil under alle omstændigheder være de samme spørgsmål, der skal besvares.

  Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) udvikler for Undervisningsministeriet vejledningsmateriale, som understøtter forberedelse, gennemførelse og opfølgning på målingen. De første materialer forventes at være klar i slutningen af 2014.

  Fakta om trivselsmålingen

  Første obligatoriske trivselsmåling med det nye Termometer, som skal udvikles, gennemføres januar-marts 2016. Allerede i indeværende skoleår, i perioden januar-marts 2015, gennemføres en spørgeskemaundersøgelse om elevtrivsel på alle skoler, som kommer til at udgøre baseline for de kommende trivselsmålinger fra skoleåret 2015/2016, og som indeholder de samme spørgsmål som for de kommende målinger. Der vil blive udarbejdet en bekendtgørelse om målingen, hvori de konkrete spørgsmål kommer til at indgå.