Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Tal for grundskoleelevernes 9. klasseprøver i 2014

  11. december 2014
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Det er fortsat på de frie grundskoler, at eleverne samlet set opnår det højeste gennemsnit. Til sommerens 9.-klasseprøver opnåede eleverne på de frie grundskoler et gennemsnit på 7,5 i de bundne prøver. Det er 0,8 karakterpoint over folkeskoleelevernes gennemsnit på 6,7.

  De nye tal for grundskoleelevernes 9.-klasseprøver i 2014 viser generelt, at der er en svag stigning i elevernes karakterniveau i fem ud af de otte bundne prøver i 9. klasse. Der er en svag stigning i elevernes karakterniveau i flere af de bundne prøver i 9. klasser inden for fagene dansk, matematik, fysik/kemi og engelsk. Det samlede karaktergennemsnit i de bundne prøver er dog uændret på 6,8 i forhold til sidste år.

  Kun i dansk retskrivning og matematiske færdigheder er der sket et fald på mere end 0,1 karakterpoint. Højeste gennemsnit ses ved elevernes 9.-klasseprøver i mundtlig dansk og engelsk, som begge ligger på 7,7.

  Det er vigtigt at være opmærksom på, at der generelt knytter sig en del usikkerhed til sammenligning af karakterer over tid. Eventuelle udsving kan skyldes ændrede prøveformer, prøveoplæg og hjælpemidler eller ændrede faglige mål frem for en egentlig faglig fremgang eller tilbagegang inden for de enkelte fag.

  Karakterer i de bundne prøvefag ved folkeskolens 9. klasses afgangsprøve (FSA)

  Karaktergennemsnit fordelt på:
  - den enkelte skole

  - herkomst

  - kommune, fag og fagdisciplin

  fag, fagdisciplin og skoleår

  Antal elever til prøve fordelt på:
  - skoleform, fag og fagdisciplin

  Karakterfordelingen for 9. klasse
  - samlet