Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Aftale for folkeskolen indgået mellem KL og Danmarks Lærerforening

  16. februar 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Mellem Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening, er der netop indgået forlig om overenskomst 2015.

  Aftalen gælder IKKE for frie grundskoler, men kun for Folkeskolen. Alligevel er den dog værd at orientere sig i, også for de frie grundskoler. 

  Der er endnu ikke indgået aftale mellem Moderniseringsstyrelsen og Lærernes Centralorganisation for de frie grundskoler.

  Her følger de væsentligste forhold i aftalen mellem KL og Danmarks Lærerforening:

  Generelt:

  Aftalen løber i en 3-årig periode fra 1. april 2015 til 31. marts 2018.

  Undervisningstillæg:

  Der sker en mindre ændring i undervisningstillæg for lærere og børnehaveklasseledere i Folkeskolen. De nederste intervaller for undervisningstillæg bortfalder og erstattes af et årligt ”Undervisertillæg”. Der ydes fortsat særskilt tillæg for undervisning udover 751 undervisningstimer årligt.

  Særlige feriedage:

  Særlige feriedage følger fremover de almindelige ferieaftaler. Dette betyder, at en lærer kan afholde særlige feriedage som hele dage i skoleåret, og ikke som udgangspunkt skal have de særlige feriedage indregnet som en nedskrivning af den generelle årsnorm.

  Nye lærere:

  Der opfordres til lokale initiativer, der sikrer særlige hensyn til nye lærere, forstået som lærere og børnehaveklasseledere med mindre end 2 års erfaring.

  Arbejdstid:

  Den indgåede aftale ændrer ikke ved arbejdstidsbestemmelserne som følger af Lov 409. Parterne har ikke kunnet forliges om en ny særskilt arbejdstidsaftale, så Lov 409 fungerer fortsat. Dog har parterne udarbejdet et særskilt bilag om planlægning af arbejdstid i folkeskolen. Af dette bilag fremgår bl.a.:

  I planlægning af den enkelte lærers arbejdstid, skal der indgå en drøftelse af det forventede tidsforbrug til forberedelse og øvrige opgaver.

  Planlægning skal sikre, at der fastlægges en sammenhængende tid til forberedelse. Der skal være individuel og/eller fælles forberedelse til rådighed.

  Det præciseres, at den fastlagte forberedelsestid som udgangspunkt ikke kan anvendes til andre formål. Er dette nødvendigt, skal ledelsen forholde sig til, hvordan læreren får mulighed for, at forberede undervisningen.

  De lokale parter kan vurdere muligheden for at indgå aftaler om at afsætte en pulje af tid til særlige opgaver, hvor indenfor læreren selv beslutter hvor og hvornår opgaverne mest hensigtsmæssigt løses. Puljen er lederstyret, og lærerne kan registrere tidsforbruget.

  For at skabe overblik og sikkerhed for opgørelsen af arbejdstiden, skal ledelsen løbende være opmærksom på lærernes præsterede tid. Det kan ske ved, at læreren ved udgangen af en måned har mulighed for, at få en opgørelse af den præsterede tid.

  Som nævnt: Ovenstående gælder IKKE for frie grundskoler. Vi afventer fortsat forhandlingsresultatet på vores område.

  Vær endvidere opmærksom på, at den indgåede aftale endnu ikke er tiltrådt og godkendt. Det afhænger af en kommende ur-afstemning

  Læs den fulde aftale her

     Aftale mellem KL og DLF