Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

​Skolelederne efterlyser kompetencer i pædagogisk ledelse

  5. marts 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • I en ny undersøgelse fra EVA tegner der sig et billede af kompetencesøgende skoleledere.

  Det er tale om en forundersøgelse til projektet Ledelse af undervisning og læring i folkeskolen,, der offentliggøres til sommer. 

  60 % af de adspurgte skoleledere svarer, at de i høj eller nogen grad mangler kompetenceudvikling i forhold til den pædagogiske ledelse. Bl.a. efterspørger skolelederne kompetencer i forhold til at give feedback og sparring til lærerne samt til analysere og diskutere data om elevernes læringsudbytte.

  Dette synes at være i tråd med TALIS-undersøgelsen (oktober 2014), hvor 50 % af lærerne svarede, at de ikke får feedback eller sparring fra deres leder (Læs: For langt fra undervisningen?).

  Der er altså fortsat behov for at stille skarpt på god pædagogisk ledelse.

  Pædagogisk ledelse skal kvalificere undervisningsopgaven

  Pædagogisk ledelse er kernen i og omdrejningspunktet for skolens øvrige ledelsesfunktioner – strategisk ledelse, administrativ ledelse og personaleledelse. Pædagogisk ledelse handler bl.a. om at fortolke og realisere skolens formål inden for de lovgivningsmæssige rammer. Pædagogisk ledelse er samtidig faglig ledelse af hele det pædagogiske arbejde - herunder undervisningsopgaven. Den pædagogiske ledelse skal kvalificere og optimere dialogen og videndelingen - også i forhold til forældre og børn, således at man på hver enkelt skole når frem til en fælles forståelse af indholdet i undervisningen.

  Effekt på læring, når ledelsen rykker tæt på

  Nyere forskningskortlægning (”Pædagogisk ledelse”, Rambøll/UVM) viser, at det har en positiv effekt på elevernes læring, når skoleledelsen rykker helt tæt på læringssituationen og engagerer sig i undervisningen. 

  Forskningskortlægningen viser blandt andet, at pædagogisk ledelse udøves mest effektivt, når skoleledere sætter fokus på løbende at udvikle skolens professionelle kapacitet ved fx at opkvalificere lærernes evner. Derudover kan elevernes faglige resultater blive styrket, når skolelederen rykker helt tæt på læringssituationen og involverer sig i udviklingen af undervisningens indhold, metoder og praksis.

  Pædagogisk ledelse uddelegeres

  EVA´s undersøgelse viser, at 74 % af skolelederne i høj eller nogen grad uddelegerer de pædagogiske ledelsesopgaver til skolens mellemledere og afdelingsledere. Men også til skolens vejledere og ressourcepersoner, De spiller en vigtig rolle i forhold til den pædagogiske ledelse, bl.a. gennem kolligal sparring eller deltagelse i diskussioner om skolens indsatsområder. Det viser undersøgelsen også, idet 69 % af skolelederne i høj eller nogen grad uddelegere pædagogisk ledelse til ressourcepersoner. Det bakkes også op af TALIS-undersøgelsen, der viser, at lærerne ofte får kollegial sparring og sjældnere sparring fra skoleledelsen.

  Faglig dialog bliver vigtig

  Den pædagogiske ledelsesopgave løftes altså på flere niveauer i skolernes organisation. Derfor bliver den faglige dialog mellem skoleledere, mellemledere og ressourcepersoner vigtig, sådan at skoleledelsen får et godt indblik i det konkrete pædagogiske arbejde. Dette er vigtigt for at kunne understøtte lærerenes arbejde med at skabe kvalitet i undervisningen, men også for at træffe de strategiske, organisatoriske og administrative beslutninger, der understøtter skolens kerneopgave.