Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Lovforslag om fælles prøve for naturfagene i 9. klasse er fremsat

  26. marts 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Regeringen har fremsat et lovforslag om, at eleverne i 9. klasse fremover skal til en fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Regeringen foreslår samtidig, at folkeskolens skriftlige prøver fremover alene bedømmes af en censor.

  Med loven indføres en ny bunden praktisk-mundtlig fælles prøve i fagene fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse som erstatning for den nuværende bundne praktiske-mundtligprøve i faget fysik/kemi.

  For at tilgodese den fagspecifikke viden og særlige færdigheder i hvert af de tre fag foreslår regeringen samtidig at etablere en ny skriftlig prøve i faget fysik/kemi. Den nye skriftlige prøve skal indgå i gruppen af udtræksfag placeret i fagblokken naturfag på linje med de nuværende skriftlige udtræksprøver i biologi og geografi.

  Med lovforslaget lægger regeringen derudover op til, at den nuværende bedømmelsesordning i forbindelse med folkeskolens skriftlige prøver ændres, så prøver med skriftlig besvarelse på 9.- og 10. klassetrin fremover alene bedømmes af en statsligt beskikket censor i stedet for som i dag at blive bedømt af både en statsligt beskikket censor og en faglærer.

  Se lovforslaget her: http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/L181/index.htm