Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

"Digital projektdidaktik for de frie skoler" - støtte til deltagelse i projektet

  14. april 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • "Digital projektdidaktik for de frie skoler" er et omfattende forsknings- og skoleudviklingsprojekt, der søsættes i et samarbejde mellem skoleforeningerne for de frie grundskoler - herunder Danmarks Privatskoleforening -, Det Nationale Videncenter for Frie Skoler (NVFS) og Læremiddel.dk.

  Danmarks Privatskoleforening yder økonomisk støtte til udvalgte deltagende skoler. Hent rammene for den økonomiske støtte her på siden. Bemærk at der er ansøgningsfrist til disse støttemidler d. 1. maj 2015.

  Med projektet sættes fokus på differentieret, projektorienteret undervisning i digitale læringsmiljøer – fortolket i sammenhæng med de frie skolers værdigrundlag. Projektet Digital projektdidaktik for de frie skoler rammesætter en integreret udvikling af lærernes kompetencer, undervisningen og den enkelte skoles udviklingskapacitet over to år.

  De private, frie grundskolers syn på kvalitet i undervisningen hænger nøje sammen med skolens værdigrundlag. Skoleforeningerne er meget optagede af muligheden for at generere en kvalificeret udviklingsindsats, der ikke bare er en kopi af folkeskolen, men både didaktisk og værdimæssigt er tilknyttet de frie grundskoler.

  Hvad skaber højt læringsudbytte

  I dette projekt fokuseres på optimering af elevernes læring i digitale læringsmiljøer. Elevernes læringsudbytte belyses mere overordnet i Danmarks Privatskoleforenings undersøgelse ”Fagligheden og anstrengelsens poesi”, der sætter fokus på, hvordan privatskolerne udnytter deres frihedsrum til at skabe et højt læringsudbytte for eleverne: Hvad er det i skolens rammebetingelser, undervisningsmiljø samt værdimæssige og sociale kontekst, der skaber forudsætningerne for elevernes gode læringsresultater? Danmarks Privatskoleforening undersøger i øjeblikket en række skolers pædagogiske praksis for dels at kortlægge de faktorer, der fremmer faglig udvikling, dels at bidrage i forhold til den pædagogiske udvikling af den samlede danske grundskole. Resultatet af undersøgelsen ”Fagligheden og anstrengelsens poesi” offentliggøres i oktober 2015.

  Optimalt gør de digitale læremidler en forskel

  Digitale læremidler kan mange ting. De kan være en ressource, der gør det interessant for eleverne at gå på opdagelse og søge ny viden. De kan bruges i forbindelse med processer i undervisningen hvor fx individuelle elevarbejder bearbejdes i fælleskab og m.m. 

  Optimalt gør de digitale læremidler en forskel i forhold til elevernes læring. Det er veldokumenteret, at introduktionen af it i undervisningen ikke i sig selv fører til en mere undersøgende, elevaktiv, produktiv undervisning – i mange tilfælde faktisk tværtimod. I Digital projektdidaktik for de frie skoler arbejdes med at udvikle digitale læringsmiljøer, dvs. didaktisk gennemtænkte strukturer, ressourcer og kulturer, der kan støtte elevernes mere selvstændige anvendelse af it. Herunder arbejdes systematisk med vurdering af læremidler. Der sættes særligt fokus på de funktionelle digitale læremid­ler, herunder procesværktøjer, undersøgelsesværktøjer, produktionsværktøjer, tænke- og evalueringsværktøjer samt læse/skriveteknologi.

  Forskellige måder at arbejde på

  De frie grundskoler repræsenterer en stor diversitet i synet på ”den gode skole” og ”den gode undervisning”. Skolerne er ikke ens – og det er elever som bekendt heller ikke. Det bliver interessant at følge projektet i forhold til skolernes praksis, fx vedr. undervisningsdifferentiering. 

  Digitale læremidler lægger op til mange forskellige måder at arbejde på, der kan aktivere elevernes læring. Digital projektdidaktik for de frie skoler er centreret om en videreudvikling af projektori­enteret undervisning i en digital tid. Projektorienteret undervisning har mange styrker i forhold til elevernes udvikling af faglige og overfaglige kompetencer (21. årh. kompeten­cer). Men det er også en krævende arbejdsform for både lærere og elever, ikke mindst de usikre elever. I Digital projektdidaktik for de frie skoler mødes disse udfordringer med en række materialer, digitale læremidler og principper, som hjælper læreren med at rammesætte, stilladsere og evaluere en differentieret projektundervisning understøttet af digitale værktøjer.

  Til undersøgelsen søges nu, blandt alle frie grundskoler i Danmark, skoler, som vil være med til at udvikle samspillet mellem de frie skolers værdier og den pædagogiske udvikling, som de digitale læremidler har ført med sig.  Læs mere her: