Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Inkluderende, digital projektdidaktik i de frie skoler - nu med rullende projektstart

  28. maj 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Projektdidaktik for de frie skoler er et meget spændende projekt på alle måde. Desværre har mange af de skoler, der har været interesserede i projektet haft svært ved at nå at tage stilling til projektets rammer, ressourcer og betydning for skolen i det tidsrum, der har været givet til det.

  Nu tilbydes projektet med rullende opstart og projektdesignet tilpasses for alle deltagende skoler.

  Læs mere om projektet nederst på siden

  Læs mere om Danmarks Privatskoleforenings økonomiske støtte til projektet nederst på siden

  Nu:

  Officiel opstart af projektet august 15 med blød opstart aftalt med hver skole.

  Lærernes arbejdsindsats begynder først efter efterårsferien ’15 (for enkelte skoler senest januar 16).

  Således reduceres både lærernes arbejdsindsats og konsulentindsatsen i det første halvår (og det kompenseres der for i de følgende semestre)

  Interesserede skoIer kan stadig tilmelde sig – senest 1. juni (eller snarest efter).

  Deltagende skoler får samlet set:

  Bistand af 2 faste konsulenter med konsulenttid svarende til 25 dage over 2 år

  Materialer og processtøtte til teknologisk-didaktisk og organisatorisk udvikling samt netværksdannelse

  Forskningsmæssig dokumentation af skolens it-didaktiske praksis og styrkeområder

  Andel i den hidtil største udviklings- og forskningsindsats om it-didaktik i de frie skoler

   Rammeplan for det første halvår (aftales nærmere med hver skole):

  August-oktober ’15:

  Oktober-december ’15 (for nogle skoler fra jan. ’16):

  Præsentationsmøde for alle deltagende lærere på skolen (mellemtrin)

  Planlægningsmøder mellem konsulenter og skolens ledelse og evt. ressourcepersoner

  Baseline: Undervisningsobservationer og spørgeskemaer til lærere og ledelse, kompetencetest af elever

  2 seminarer på skolen à 3 timer (deltagende lærere, ressourcepersoner, ledelse og konsulenter)

  Min. 1 projektforløb gennemføres af lærere – med online konsulentbistand

   


   

  Inkluderende digital projektdidaktik for de frie skoler er et omfattende forsknings- og skoleudviklingsprojekt, der søsættes i et samarbejde mellem Det Nationale Videncenter for Frie Skoler (NVFS) og Læremiddel.dk. Projektet rammesætter en integreret udvikling af lærernes kompetencer, undervisningen og den enkelte skoles organisering over to år. Her tilbydes bistand af særligt uddannede konsulenter, materialer og værktøjer til både lærere, elever og ledelse.

  Læs meget mere og detaljeret om projektet her.

  Danmarks Privatskoleforening støtter udvalgte skoler med følgende beløb:

  Skolen betaler 30.000 kr. pr. skoleår i gebyr for deltagelse i projektet. Danmarks Privatskoleforening støtter udvalgte skoler med 15.000 kr. til dækning af dette deltagergebyr pr. år.

  Danmarks Privatskoleforening støtter desuden udvalgte skoler efter nedenstående fordeling:

  Skoler med 1 spor på mellemtrinnet (4. - 6. klasse) 30.000 kr. pr. år i 2 år.

  Skoler med 2 spor på mellemtrinnet (4. – 6. klasse) 60.000 kr. pr. år i 2 år.

  Skoler med 3 spor på mellemtrinnet (4. – 6. klasse) 90.000 kr. pr. år i 2 år.

  Danmarks Privatskoleforening dækker ikke andre øvrige udgifter fx transportudgifter, udgifter til IT-hardware eller -software m.v.

  For at komme i betragtning til støtten skal skolen sende en ansøgning til Danmarks Privatskoleforening, senest mandag d. 1. juni, indeholdende:

  Skolens navn

  Projektansvarlig (kontaktoplysninger)

  Skolens størrelse: Antal klasser, antal spor

  Antal lærere

  Antal elever, der modtager specialundervisning

  Skolens motivering for deltagelse (Herunder sammenhængen med skolens øvrige udviklingsarbejder under hensyn til skolens formål og værdigrundlag)

  Beskrivelse af skolens udstyr og IT-infrastruktur

  Beskrivelse af skolens IT-kompetencer (Ressourcepersoner) 

  Projektbeskrivelse: hent her.
  Rammebeskrivelse: hent her.