Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Tabt voldgift om skoleassistenter

  9. august 2013
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Den 9. juli faldt der dom i sagen om skoleassistenter, og vi må konstatere, at vi tabte sagen. Vi anerkender naturligvis voldgiftskendelsen og indretter os efter den.

  Det var Moderniseringsstyrelsens og skoleforeningernes hensigt at skabe en stillingsbetegnelse, der kunne aflaste lærerne og varetage understøttende opgaver – ikke varetage planlægning og gennemførelse af undervisning og ikke føre selvstændigt tilsyn med eleverne.

  Med dommen er denne mulighed til fordel for både elever og lærere blevet særdeles begrænset.

  Folkeskolerne har allerede nu mulighed for at skabe stillinger, der understøtter lærerfunktionen. Den understøttende funktion får endnu større vægt i den nye folkeskolereform.

  Dommens konsekvens fremadrettet

  Skoler, der har ansat skoleassistenter, er med voldgiftsrettens dom forpligtede til uden varsel at ændre de pågældendes ansættelsesvilkår, så lønnen samt arbejdstid og tillæg beregnes efter lærernes løn- og arbejdstidsaftale.

  De langsigtede konsekvenser

  Det er op til skolens ledelse at vurdere de langsigtede konsekvenser af disse ændringer.

  Vi gør opmærksom på, at der ingen ændring er i forhold til brug af støttepædagoger og praktisk medhjælp i forhold til specialundervisning og inklusion. Er en person ansat som støttepædagog eller praktisk medhjælp i forhold til en eller flere elever med særlige behov, evt. hvor skolen modtager tilskud fra Ministeriet for Børn og Undervisning, vil alle hidtidige ansættelsesvilkår være uændrede.

  Dommens konsekvens bagudrettet

  Såfremt en skole bliver mødt af et krav om at få justeret lønnen bagudrettet i forhold til læreroverenskomsten, beder vi skolen fremsende kopi af denne korrespondance til Danmarks Privatskoleforening. I sekretariatet vil vi samle alle eventuelle sager og forhandle dem med lærerorganisationerne, således at alle skoler får maksimal og ensartet bistand.

  Vi anbefaler skolerne at kontakte sekretariatet, så vi kan få et overblik over mulige sager. Samtidig kan sekretariatet rådgive om de nødvendige vilkårsændringer.