Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Dom: Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med lockout

  1. juli 2013
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • 28.06.13

  Lærernes Centralorganisations (LC) krav om opgørelse af arbejdstid i forbindelse med iværksættelsen af lærerlockouten den 31. marts er afvist af Arbejdsretten.

  Dette fremgår af Arbejdsrettens dom, der kan læses her

  Lærernes Centralorganisation havde anlagt sag mod Moderniseringsstyrelsen og KL, idet man mente, at al arbejdstid skulle opgøres og udbetales ved lockoutens iværksættelse. Det afvises af Arbejdsretten, der i dommen skriver, at lærernes ansættelsesforhold alene anses for suspenderet, eftersom de genindtræder i ansættelsen ved konfliktens ophør.

  Dette indebærer, at der ikke skal ske en opgørelse af arbejdstiden for de lockoutede lærere ved konfliktens start som påstået af LC. KL og Moderniseringsstyrelsen har derfor ikke begået overenskomstbrud og frifindes dermed.

  Derfor er arbejdstidsopgørelsen, som skolerne har lavet efter Moderniseringsstyrelsens retningslinjer, den endelige.