Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Trin 4-tillæg og lokallønspuljen

  24. juni 2013
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • 20.06.13

  Skal lokallønspuljen udvides?

  Lærere, der den 1. april 2013 har mere end 12 års anciennitet, oprykkes den 1. august til et nyt løntrin 4. Samtidig konverteres varige og midlertidige tillæg efter nærmere regler, som vi tidligere har givet besked om.

  Vi har erfaret, at TR på en række skoler har henvendt sig til skolens leder med krav om, at ansatte, der opnår et varigt trin 4-tillæg, også fremover skal have lokalt aftalte løntillæg for varetagelse af funktioner m.m., uagtet at værdien af sådanne tillæg allerede er indeholdt i deres trin 4-tillæg. Skoleledere er ligeledes blevet mødt med krav om, at skolens lokallønspulje ikke skal nedskrives, på trods af at lokalt afsatte lønmidler afsnøres i trin 4-tillæg. Det har TR erfaret på møder mv.

  Dette er ikke korrekt. Den nye lønaftale er en lønfastholdelsesaftale og ikke en lønstigningsaftale. Der er i aftalen ikke nogen indbyggede forventninger om lønstigninger. Ansatte, hvis tillæg konverteres til et trin-4-tillæg, har ikke efterfølgende krav på at modtage nye tillæg fra lokallønspuljen. Der er netop tale om en konvertering til trin-4-tillægget. Vi anbefaler, at man for de berørte lærere og børnehaveklasseledere laver et notat om, hvordan trin-4-tillægget er beregnet, således man altid kan finde tilbage til, hvordan tillægget er sammensat for den enkelte lærer. Dette omfatter naturligvis også midlertidige tillæg og funktionstillæg.

  Vi gør opmærksom på, at alle former for pligt til en bestemt udmøntning af den lokale løndannelse bortfalder med virkning fra 1. august 2013. Råderumspapiret er også bortfaldet. Det er således et rent bestyrelses- og ledelsesanliggende, hvor mange midler de enkelte skoler ønsker at afsætte til de lokale lønforhandlinger bl.a. på baggrund af skolens økonomiske situation mv.