Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Skolen som almennyttig institution

  24. juni 2013
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • 20.06.13

  Danmarks Privatskoleforening har fået mange henvendelser fra skolerne om, at revisionsfirmaer har sendt oplysninger ud til skolerne om muligheden for at opnå en momskompensation, såfremt skolen godkendes som en almennyttig institution.

   

  Danmarks Privatskoleforening kan ikke anbefale, at skolerne ansøger om at få status som velgørende institution.

  Reglerne om godkendelse som godgørende institution er temmelig komplicerede, idet skolen skal godkendes efter Ligningslovens § 8a som en almennyttig institution, der kan modtage gaver, som er skattefri for giveren. Skolen skal bl.a. kunne dokumentere modtagelse af gaver for i alt minimum 5.000 kr. givet af mindst 100 forskellige personer hvert år, men den enkelte bidragyder kan give mindre end 500 kr., hvilket gør det lettere at nå både beløb og antal givere.

  Så vidt vi  er orienteret, er der ingen af vores medlemsskoler, der på nuværende tidspunkt er godkendt som almennyttig institution. Vi kan godt se, at en godkendelse i første omgang kan betyde en væsentlig gevinst for skolen. Dog er det vores opfattelse, at denne mulighed i skattelovgivningen ikke har været tiltænkt vore skoler, men kirkelige og andre velgørende institutioner, hvis økonomi er baseret på frivillige  bidrag. Endvidere skal man være opmærksom på, at det giver ekstra administration.

  Vi er meget skeptiske overfor dette initativ, fordi det meget let kan få tilskudsmæssige konsekvenser. Vi har derfor rettet henvendelse til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen for at få deres vurdering af sagen, og indtil denne foreligger, kan vi ikke anbefale, at skolerne ansøger om at få status som velgørende institution.