Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Lockoutkonsekvenser: Tilskud og "Erstatningsundervisning"

  12. juni 2013
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Ministeriet for børn og undervisning har meldt lockoutkonfliktens betydning for skolens tilskudsforhold ud, senest i brev af 10. juni 2013. Skolerne vil ikke miste deres tilskud, såfremt de sørger for at gennemføre de tilskudsbetingede aktiviteter senere, og såfremt undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

  Som dokumentation for gennemførelse af kompenserende undervisning skal skolerne underskrive en særlig erklæring, som også skal attesteres af skolens revisor.

  Danmarks Privatskoleforening er i øjeblikket i dialog med Ministeriet om, hvordan skolerne mest hensigtsmæssigt efterkommer kravene og forbereder den dokumentation, der skal bruges i forbindelse med erklæringen. Så snart vi har mere detaljeret information, giver vi besked til skolerne.

  Vi står fast på vores tidligere anbefaling om, at skolen allerede nu udarbejder en skriftlig handleplan til senere brug i forbindelse med erklæringen, der fortæller, hvordan skolen henholdsvis yder kompensation til

  1)Afgangsklasserne

  2)Elever på de øvrige årgange

  3)Særligt tilskudsberettigede elever; specialundervisningselever m.v.

  Det er ledelsens ansvar at tage stilling til, hvordan kompenserende undervisning skal prioriteres og tilrettelægges, så den står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

  Det er naturligvis ikke muligt i forhold til afgangsklasserne at give mistet undervisning fra indeværende skoleår i det kommende skoleår, derfor bør skolerne forsøge at gøre det så godt som muligt. For de øvrige klassetrin og for særligt tilskudsberettigede elever kan skolen give kompenserende undervisning i det eller de kommende skoleår, såfremt det ikke kan nås inden sommerferiens begyndelse.

  Tilskud og skolepenge

  I forhold til drøftelserne på skolerne vedr. tilbagebetaling af skolepenge understøtter ministeriets seneste udmelding endnu en gang Danmarks Privatskoleforenings anbefaling: At man ikke betaler skolepenge tilbage, men at skolen bruger pengene til kompenserende aktiviteter. Tilskudsmyndigheden melder ud, at den ikke trækker penge ud af skolens drift på baggrund af konflikten, når blot skolen gør, hvad den er sat i verden for: At levere undervisningen. Det samme argument kunne man med rette bruge over for forældrene.

  Skolen er som altid velkommen til at kontakte Danmarks Privatskoleforening for rådgivning om undervisning, tilskudsforhold m.v.