Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Opdatering af Blå Bog

  6. juni 2013
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Nu er det tid for opdatering af Danmarks Privatskoleforenings Blå Bog.

  Deadline for opdatering er d. 17. juni 2013.

  Hvorfor er det så vigtigt, at skolerne opdaterer informationer i Blå Bog så godt og korrekt som muligt? Blå Bog er en lille tryksag, der udgives hvert år. Samtidigt er Blå bog et website tilknyttet Danmarks Privatskoleforenings hjemmeside, der informerer om skolerne. Hver eneste dag besøges denne del af vores hjemmeside af forældre og andre interesserede, der søger informationer om skolerne. Det er her, at folk i første omgang bliver opmærksomme på en skoles eksistens. Det er derfor indlysende vigtigt, at skolen præsenterer sig så godt som muligt.

  Det er skolens ansvar, at Blå Bog er opdateret korrekt.

  Blå Bog sendes ud til alle medlemsskoler, men sendes også til Folketingets medlemmer, Ministeriet for Børn og Undervisning, Moderniseringsstyrelsen, faglige organisationer, trykte og elektroniske medier m.m. og fungerer dermed som et visitkort for privatskolerne. Det er i alles interesse, at dette ”visitkort” er korrekt og indbydende. Skolen skal kun indtaste informationer en gang. De fleste af oplysningerne vil fremtræde i både den trykte version og på webversionen af Blå Bog, men webversionen giver mulighed for flere oplysninger om skolen. På indtastningssiden fremgår det tydeligt, hvilke felter, der ikke vises i den trykte version.

  Udover oplysninger om bestyrelsesformand og skoleleder er der mulighed for at inddatere oplysninger på op til fire øvrige mellemledere, fx skolens viceleder.

  Oplysningerne om bestyrelsesformanden og skolens leder er obligatoriske.

  Det er vores ambition, at Blå Bog rummer opdaterede oplysninger og fotos af nøglepersoner fra alle skoler. Samtidig ønsker vi, at der er korte biografiske oplysninger om hver enkelt person.

  For skolelederen og øvrige ansatte ønsker vi følgende oplysninger: 

  • Fødselsår (frivilligt), 
   Årstal for ansættelse på skolen 
   Årstal for udnævnelse til skoleleder (ved intern rekruttering) 
   Evt. efter- eller videreuddannelse (Diplom i ledelse, Master mv.) 

  For øvrige medarbejdere ønsker vi årstal for udnævnelse til viceleder/afdelingsleder mv. samt relevante oplysninger om evt. efter- og videreuddannelse

  Vi beder om foto og følgende oplysninger om formanden for bestyrelsen: 

  • Årstal for første valg til bestyrelsen 
   Årstal for valg som bestyrelsesformand
   Supplerende oplysninger

  Har du spørgsmål vedr. opdatering så kontakt sekretariatet.