Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Udpeg en prøveansvarlig

  2. december 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Ministeriets prøvekontor har udsendt denne meddelelse:

  I henhold til prøvebekendtgørelsen har skolens leder en lang række beføjelser. Skolelederen kan vælge at delegere et eller flere af sine ansvarsområder i forhold til prøveafholdelse til skolens prøveansvarlige.

  Hvis den prøveansvarlige får tildelt ansvarsområder, er det samtidig vigtigt, at skolelederen tydeligt kommunikerer dette til alle relevante medarbejdere på skolerne. På den måde vil lærere og tilsynsførerende få viden om, hvilken rolle den prøveansvarlige har, og hvor de kan få råd og vejledning i forbindelse med prøveafholdelse.

  Der findes ca. 1700 prøveafholdende skoler. På hver skole er der mange lærere, der fører til prøve, og endnu flere, der i et eller andet omfang er involveret i prøveafviklingen. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil gerne vejlede de prøveafholdende skoler så godt som muligt i forhold til den store opgave, det er, at afvikle prøverne. Ministeriet opfordrer til, at der udpeges en prøveansvarlig, der har til ansvar at holde sig orienteret om krav og ændringer på prøveområdet, og som kan videreformidle dette på skolen.

  Skolen er i forbindelse med tilmelding til både vinter- og sommerprøveterminen blevet bedt om at udfylde kontaktoplysninger på den prøveansvarlige, så styrelsen kan kommunikere direkte med den prøveansvarlige.

  Informationsbreve vil fremover blive sendt både til skolens hovedmailadresse og direkte til den prøveansvarlige. Ministeriet håber, at dette gør, at informationen kommer ud til den rette så hurtigt som muligt, uanset om informationen kun er relevant for den prøveansvarlige eller også er relevant for de lærere, der fører til prøve, de tilsynsførende mv. Ministeriet håber desuden, at udpegningen af en prøveansvarlig på alle skoler vil lette presset i forholdt til mail og telefonhenvendelser til styrelsen, så svar- og ventetider kan nedbringes. Skolens leder kan vælge at anføre sig selv som prøveansvarlig.