Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Skoleforeningernes reaktion på specialundervisningstilskuddet

  21. maj 2013
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • 21.05.13

  Skoleforeningerne har udsendt denne reaktion med baggrund i udmeldingen vedr. specialundervisningstilskuddet i det kommende skoleår.

  Hent pdf af brevet til venstre på siden under filer.

  I disse dage modtager skolerne udmeldingerne fra Undervisningministeriet om specialundervisningstilskuddet for kommende skoleår.

  I skoleforeningerne har vi været orienteret om baggrunden for tildelingen, og vi må desværre konstatere, at ansøgningsmængden igen i år er vokset betydeligt for elever med behov for 9 timers ugentlig støtte eller mere – både i ansøgt elevtal og timetal.

  Konsekvensen er et større pres på den afsnørede pulje og dermed en lavere dækningsprocent end først antaget. Dækningsprocenten er nu 25 %. Nedgangen i dækningsprocenten skyldes altså ikke besparelser i afsnøringen, men udelukkende at skolerne har søgt om flere penge.

  Til gengæld har skolerne mulighed for at lægge dele af inklusionsmidlerne oven i for at imødekomme de enkelte elevers behov, ligesom de hidtidige 0,09% af det almindelige tilskud også kan bruges til dette formål.

  I skoleforeningerne er vi klar over, at det kan give vanskeligheder på nogle af skolerne, og vi vil i det kommende års arbejde med en ny bevillingsmodel medtænke problemstillingen.