Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Lockoutens konsekvens for skolens tilskudsforhold

  16. maj 2013
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • 16.05.13

  Lockoutens konsekvens for skolens tilskudsforhold

  Ministeriet for børn og undervisning har meldt lockoutkonfliktens betydning for skolens tilskudsforhold ud.

  Som Danmarks Privatskoleforening, på bl.a. dialog- og informationsmøderne om ny overenskomst m.v. forudsagde, vil skolerne ikke miste deres tilskud, såfremt de sørger for at gennemføre de tilskudsbetingede aktiviteter senere, og såfremt undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

  Erklæring og plan

  Som dokumentation for gennemførelse af kompenserende undervisning skal skolerne underskrive en særlig erklæring, som også skal attesteres af skolens revisor.

  Det er derfor tilrådeligt, at skolen nu udarbejder en skriftlig plan til senere brug i forbindelse med erklæringen, der fortæller, hvordan skolen henholdsvis yder kompensation til

  1)Afgangsklasserne

  2)Elever på de øvrige årgange

  3)Særligt tilskudsberettigede elever; specialundervisningselever m.v.

  Hvad kan lade sig gøre?

  Det er naturligvis ikke muligt i forhold til afgangsklasserne at give mistet undervisning fra indeværende skoleår i det kommende skoleår, derfor bør skolerne forsøge at gøre det så godt som muligt.

  For de øvrige klassetrin og for særligt tilskudsberettigede elever kan skolen give kompenserende undervisning i det kommende skoleår, såfremt det ikke kan nås inden sommerferiens begyndelse.

  Det er ledelsens ansvar at tage stilling til, hvordan kompenserende undervisning skal prioriteres og tilrettelægges, så den står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

  Tilskud og skolepenge

  I forhold til drøftelserne på skolen vedr. tilbagebetaling af skolepenge understøtter ministeriets udmelding Danmarks Privatskoleforenings anbefaling: At man ikke betaler skolepenge tilbage, men at skolen bruger pengene til kompenserende aktiviteter. Tilskudsmyndigheden melder nu ud, at den ikke trækker penge ud af skolens drift på baggrund af konflikten, når blot skolen gør, hvad den er sat i verden for: At levere undervisningen. Det samme argument kunne man med rette bruge over for forældrene – og hvorfor skulle forældrene have penge tilbage, når staten ikke skal?

  Skolen er som altid velkommen til at kontakte Danmarks Privatskoleforening for rådgivning om undervisning, tilskudsforhold m.v.