Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

DP medarrangør af DM i fag

  18. december 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Danmarks Privatskoleforening skal samarbejde med bl.a. Danske Skoleelever i et konsortium om at arrangere DM i fag.

  DM i fagene, Fagenes Festival, er et ambitiøst projekt, der støttes af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling med 10 millioner kr.

  DM i Fag henvender sig både til elever i folkeskolen og på de frie grundskoler, og giver eleverne mulighed for at vise deres talenter i fagene og konkurrere på forskellige faglige niveauer. Projektet er iværksat med inspiration fra Erhvervsskolernes DM i Skills.

  Karsten Suhr, formand for Danmarks Privatskoleforening siger:

  Det er naturligt for os at være med i dette projekt. Fagligheden og fokus på fagene er en stærk værdi i vores skoletradition, samtidig har vi stort fokus på, at skolerne skal løfte alle elever både dem, der har et svagere udgangspunkt og de dygtigste. Vi ved, at godt samspil mellem forventningsafstemning, motivation og faglig kompetence - kombineret med en skolekultur, hvor det er velset at dygtiggøre sig, den skole flytter eleverne mere, end man kunne forvente”.

  Danmarks Privatskoleforening ser sig selv som en naturlig aktør i projektet. Privatskolerne har fokus på, at eleverne ikke er ens og prøver ved forskellige tiltag at tilgodese elevernes behov. Dette gælder elever med specialundervisningsbehov, men også elever, der er særligt dygtige til noget. Mange privatskoler indretter sig organisatorisk for at kunne møde eleverne, der hvor de er, fx med forskellige niveauer, linjer, camps m.v.

  Skolerne bør generelt tilbyde faglige muligheder for de elever, der i særlig grad er interesseret i og dygtige til et fagområde. Det giver dem ekstra mulighed for at dygtiggøre sig og indgå i sociale sammenhænge med elever, der har det ligesådan”, tilføjer Karsten Suhr.

  Fagenes Festival har følgende formål:

  At stimulere alle skoleelevers interesse for fagene, ved at skabe et inspirerende og landsdækkende projekt, så alle elever bliver så dygtige som de kan på tværs af faglighed, trivsel og social baggrund.

  At etablere en læringskultur, hvor det at opnå faglig progression og at dyrke mangesidede talenter anerkendes.

  At eleverne møder udfordringer, som ligger ud over, det de møder i den daglige undervisning.

  Målgruppen er udskolingseleverne.

  Konsortiet bag:
  Aalborg Kommune
  Alinea
  Dansk Industri (DI)
  Dansk Erhverv (DE)
  Danske Skoleelever
  Danmarks Privatskoleforening
  Mediehuset DenOffentlige.dk
  Det Danske Spejderkorps
  Matematiklærerforeningen
  Professionshøjskolen Metropol
  Randers Kommune
  VIA UC 

   

  Mere om DM i fag:

  Danmarksmesterskabet i fagene afvikles hvert år i tre runder. En kvalifikationsrunde på skoleniveau, en kvalifikationsrunde på regionalt plan og endeligt landsmesterskabet. Herunder er de forskellige konkurrencer og aktiviteter beskrevet.

  Tilmelding og deltagelse

  Deltagelse i DM i fagene sker på elevernes eget initiativ eller efter en klassedrøftelse. Det handler således ikke om, at eleverne skal indstilles af skole, lærer eller pædagog, men at deres egen motivation skal være bærende for deltagelse i mesterskabet. Det er åbent for alle elever i udskolingen herunder elever, der vælger at deltage på tværs af klasser og udskolingsårgange.

  Elevernes skal tilmelde sig via en til projektet oprettet hjemmeside, for at kunne deltage i den indledende kvalifikationsrunde – Skolekvalifikationen.

  Skolekvalifikation

  Første kvalifikationsrunde igangsættes og eksekveres i starten af efteråret inden efterårsferien i skoleåret 2016/17, og afholdes på skolerne. Helt konkret vil eleverne få et tidsrum på 2-4 uger, hvor inden for de skal løse opgaverne i Skolekvalifikationen.

  Udvikling af opgaver

  For at DM i fagene – Fagenes Festival skal blive en succes og få den forventede effekt på elevernes faglige nysgerrighed og lyst til læring, er det essentielt, at der udarbejdes et kvalificeret undervisningsmateriale, der rammesætter de opgaver, der skal løses. Til at varetage denne opgave nedsættes en gruppe fagdidaktikere, som også har ansvaret for opgavernes indhold til de regionale mesterskaber og landsmesterskabet. Alle opgaver og undervisningsmateriale, der udvikles i projektet gøres efter det årlige mesterskabs afslutning tilgængeligt på hjemmesiden, samt på Danmarks Læringsportal EMU.dk.