Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

En jule- og nytårshilsen fra Danmarks Privatskoleforening

  18. december 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Altid det samme, intet nyt, aldrig det samme, alt nyt”. Med disse ord indledte Kurt Ernst bestyrelsens skriftlige beretning for 2015. Én sætning, mange betydninger. Det er en sætning, der meget godt rammer den følelse ind, man sidder med, når man ser tilbage på året 2015 i Danmarks Privatskoleforening.

  Startskud til forandringer

  Den 16. januar sagde vi tak til Ebbe Forsberg for hans mangeårige arbejde som sekretariatschef ved en velbesøgt reception i H.C. Andersen Slottet i Tivoli. Mange af jer deltog og var med til at gøre dagen til noget særligt. Dette blev en form for startskud til mange forandringer. Søren Lodahl tiltrådte som ny sekretariatschef, og sekretariatet voksede, først med Dilan Duvarci og senere med Thomas Sørensen, begge dygtige jurister, der hurtigt og effektivt er kommet ind i den særlige ”Privatskole-kontekst”.

  I forsommeren fik vi at vide, at vores lejemål i Ny Kongensgade 10 var opsagt, og vi måtte på jagt efter nye lokaler. Der blev overvejet flere muligheder, men til sidst, og måske lidt pudsigt, faldt det sådan ud, at vi d. 1. oktober, og midt i planlægning af årsmødet, pakkede flyttekasserne og rykkede over gaden til Ny Kongensgade 15, 3. sal. Her er vi efterhånden ved at komme på plads.

  Årsmødet 2015 blev i høj grad præget af, at det var Kurt Ernsts sidste som formand. Efter næsten 25 år på posten og endnu flere i sektoren var det officielt slut. I en artikel i magasinet Frie Skoler er Kurt citeret for at sige: ”Hvis det ikke var dåbsattesten, ville det være spændende at have taget 20 år mere som formand. Men det klager jeg ikke over, tværtimod, for det er jo beviset på, at jeg har holdt af det, jeg har lavet, og det har været meningsfuldt”.

  Teten, og det meningsfulde arbejde for og med privatskolerne, er nu overdraget til Karsten Suhr og en ny-konstitueret bestyrelse.

  Foreningen takker Kurt Ernst for sin store og dedikerede indsats ved en reception d. 29. januar 2016 i DGI-Byens Konferencecenter fra kl. 13.30 – 16.00. Husk at tilmelde Jer.

  Forvaltning af friheden

  Når man arbejder med privatskolernes interesser, er der to spørgsmål, der ofte dukker op: Har vi den frihed, som er nødvendig for at sikre den frie grundskoles udvikling? – Og forvalter vi den frihed, vi har, på en ansvarlig måde?

  Måske er det mest omverdenen, der stiller det sidste spørgsmål, men i flere henseender er vi i løbet af 2015 blevet mindet om, at vi skal huske at sætte et spejl op og se på os selv: Gør vi det, vi siger, vi gør?  

  ”7 ud af 10 frie grundskoler afviser inklusionselever”, lyder en overskrift fra en avisartikel, ”Friskoler fører tilsyn med friskoler”, lyder en anden. ”Privatskoler bortviser elever”, lyder en tredje; ”Når sagen ikke vedkommer barnet, er det fuldstændig urimeligt – også i forhold til FN’s børnekonvention – at træffe en beslutning, som går ud over barnets tarv”, citeres en meningsdanner. 

  Tager vi ansvaret? Det spørgsmål stilles igen og igen fra pressen, politikere og en omverden, der ikke helt kender historikken, vilkårene, kompleksiteten og nuancerne. Det er foreningens opgave at dæmme op - at forklare og forsvare; at sikre frihedsgraderne for de frie grundskoler er væsentligere end alt andet. Det gør vi gerne og med stor iver både på det overordnede og på det lokale plan, dog er ingen fritaget fra at tage ansvar for egne handlinger.

  Skolefriheden er jævnligt under pres af politikere og debattører, som tror, at reguleringer løser alle udfordringer. Vi betragter det som et væsentligt politisk gennembrud og resultatet af års vedvarende arbejde og dialog, at der med finanslovsforliget blev aftalt en forøgelse af koblingsprocenten med 2 procentpoint. Vi vil fortsat være fortalere for, at den kommer tilbage til de 75. Men når man har fået noget, så forventer folk, at man giver noget tilbage: ”Når I har fået et større økonomisk råderum, så må I da også kunne …”. Det er vigtigt, at politikerne fastsætter rammerne, men afholder sig fra detailstyring. I praksis har det vist sig, at man lokalt får den bedste skole, jo større frihed man har til selv at bestemme skolens formål og indhold.  Vi, foreningen, og I, skolerne, – må stå vagt om friheden med respekt for samfundets krav og forventninger. Frihedens følgesvend er ansvarlighed - det er de frie grundskolers vilkår.

  Værdierne gør forskellen – dokumenteret!

  Og hold op hvor tages der ansvar! Hvor er der mange lysende eksempler på ”god privatskole”. Noget andre kan lære af, og noget man som forening bliver stolt af. Andre kan bl.a. lære, at de skoler, der løfter eleverne mere, end man kunne forvente, er stærke på værdier. Ikke bare værdier i teorien, men værdier udmøntet i praksis. Der værnes om de værdier, regler og traditioner, der virker og skaber tryghed, - og der er samtidig åbenhed for ny viden, der kan udfordre den værdimæssige kontinuitet. Institutionel stabilitet, trivsel og organisering af læring er gensidigt understøttende - og tilsammen kan disse faktorer bevirke et højt niveau i forhold til elevers personlige og faglige udvikling.

  Og ja, det er alle jer ude på de enkelte skoler, vi taler om. Det er jer, der ved, hvad I vil, ved, hvor I kommer fra, og ved, hvor I vil hen. I har en mission - og den er klar for alle: Dén gode skole. Værdierne gør forskellen. Det har vi fået undersøgt, og det har vi fået dokumenteret i år.

  Tak til Jer alle sammen for et forrygende år. Tak for tilliden. Tak for samarbejdet. Vi glæder os til at se, hvad 2016 byder på. Værdierne og fællesskabet er det hele. Ude på skolerne. I foreningen. Og for skolerne og foreningen sammen. I er foreningen! Sammen vil vi fortsat tydeligt profilere jeres praksis – og værne om det vigtigste vi har – friheden.

  Glædelig jul og godt nytår