Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Hvilke skoler rammes af konflikten?

  • fb
  • tw
  • li
  • em
  • Strejke

    De faglige organisationer har afgivet konfliktvarsel i form af et strejke- og blokadevarsel, dog således at en konflikt tidligst kan iværksættes fra d. 4. april 2018.

    Følgende medlemskoler er udtaget til strejke:

    På de private gymnasiale uddannelser:

    • Herlufsholm Skole og Kostskole

    På de frie grundskoler:

    • Bogø Kostskole
    • Børneskolen Bifrost
    • Haderslev Realskole
    • Herlufsholm Skole og Kostskole
    • Høng Privatskole
    • Klostermarksskolen
    • N. Zahles Gymnasieskole
    • Nyborg Friskole
    • Rygaards Skole
    • Sankt Pauls Skole
    • Skanderborg Realskole
    • Th. Langs Skole
    • Taastrup Realskole
    • Vestegnens Privatskole
    • Vor Frue Skole

    Lockout

    Staten har varslet lockout på alle frie skoler fra d. 10. april. 

    Moderniseringsstyrelsen har dog oplyst, at 29 skoler er friholdt fra lockout.

    4 medlemmer af foreningen er friholdt. To af de medlemsskoler, der friholdes fra lockout er dog samtidigt omfattet af strejkevarslet*. Medlemmer af forhandlingsberettigede fagforeninger på disse skoler fortsætter derfor deres strejke, når øvrige frie skoler overgår til lockout.

    • Helsinge Realskole
    • Ringe Kost- og Realskole
    • Nyborg Friskole (er dog udtaget til strejke)*
    • Haderslev Realskole (er dog udtaget til strejke)*

    Det er foreningens formodning, at disse skoler friholdes fra lockout, fordi de er specialundervisnings-profilskoler.