Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Løn, pensionsbidrag mv

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv 

  Ansatte, der er omfattet af en konflikt, er ikke berettiget til løn og pension, hverken eget eller arbejdsgivers pensionsbidrag eller ATP-bidrag. For den lønperiode, hvor en konflikt træder i kraft, udbetales løn mv. forholdsmæssigt.

  Overenskomstansatte med tjenestemandspensionsret i en statsgaranteret pensionskasse optjener ikke pensionsalder under en konflikt.

  For forudlønnede, hvor den ansatte er omfattet af en konflikt, vil lønnen blive krævet tilbagebetalt/modregnet i førstkommende lønudbetaling efter en konflikts ophør.

  Der udbetales ikke dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage).

  1. Konfliktramte er berettiget til efter anmodning at få afmeldt deres skattekort hos SKAT i forbindelse med konflikten.

  Udbetaling af løn mv., der vedrører tidligere optjeningsperioder – fx overarbejdsbetaling og ulempetillæg – berøres ikke af lønstandsningen og anvises på det sædvanlige lønudbetalingstidspunkt.

  Eventuelle tilbageholdelsesbegæringer vedrørende restancer med skat og underholdsbidrag stilles i bero under en konflikt.

  Til ansatte, der ikke er omfattet af en konflikt, udbetales sædvanlig løn mv.