Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Undervisning efter konflikten

  • fb
  • tw
  • li
  • em
  • Skolen bør – i den udstrækning det praktisk er muligt – indhente eventuel forsømt undervisning omfattet af undervisningspligten, når konflikten er ophørt.

    Skal eleverne have tabt undervisning tilbage?
    Der er ikke et minimumstimetalskrav for frie grundskoler, men et krav om "at stå mål med" den undervisning, der gives i folkeskolen. Det er derfor en lokal vurdering, om der skal ske "ekstra" undervisning efter en konflikt, og i så fald hvilket omfang den skal have. Det skal dog lokalt overvejes, hvilke signaler det sender til forældre, at undervisningen ikke gennemføres på et senere tidspunkt.