Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Tilsyn med eleverne

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Skolen skal altid sikre et fornødent tilsyn med eleverne i skoletiden. Ved fornødent tilsyn forstås tilsyn med et indhold og et omfang, der findes nødvendigt og tilstrækkeligt ud fra vurderingen af de konkrete forhold, herunder elevernes alder, aktivitetens art, de stedlige forhold og lokalernes indretning og udstyr. Tilsynet med eleverne sker altid på skolelederens ansvar.

  Ikke konfliktramte medarbejdere skal udføre deres planlagte aktiviteter. De må ikke overtage eller pålægges konfliktramt arbejde.

  Man bør ikke omlægge tjenesten, således at ikke-konfliktramte lærere overtager tilsyn med elever, der grundet konflikten har fået huller skemaet.

  Skolen bør forud for en eventuel konflikt danne sig et overblik over hvilke aktiviteter, der kan fortsætte under en konflikt, og hvilke der må aflyses.

  Kontakt sekretariatet for yderligere vejledning: Tlf. 33307930