Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Skolens drift under en konflikt

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Hvis der igangsættes en mere omfattende arbejdsstandsning, skal den enkelte skole tilstræbe en afpasset driftssituation, så driften begrænses til de mest nødvendige opgaver.

  Formålet med en konflikt er at tvinge modparten til at give indrømmelser, som det ikke har været muligt at nå ad forhandlingsvejen. En konflikt skal med andre ord kunne mærkes. En konflikt vil utvivlsomt kunne mærkes på gennemførelsen af undervisnings- og tilsynsopgaven.

  Hvor belastende det bliver for skolens drift vil blandt andet afhænge af, hvordan lærerne lokalt er organiseret, i hvilket omfang skoleledelsen er i stand til (fortsat) at varetage tilsynsforpligtelsen med de medarbejderressourcer, som der lokalt er til rådighed og i hvilket omfang skolefritidsordningen mv. kan tage over i forhold til pasning af de børn, der ikke bliver undervist.

  Skolen skal derfor også lokalt overveje, om skolen skal være åben for elever i perioden, eller om alene skolens SFO, børnehave eller vuggestue skal være åben.