Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Ledelsens rolle

  • fb
  • tw
  • li
  • em
  • Ledere, som ikke er omfattet af konfliktvarslet, skal som udgangspunkt udføre deres sædvanlige arbejde.

    I praksis er der en videre adgang til at pålægge ledere andre arbejdsopgaver end de ikke-konfliktramte lærere og børnehaveklasseledere med videre, herunder konfliktramt arbejde. Der gælder således ikke en ret for lederne til at holde sig neutrale i forhold til konfliktramt arbejde, hvis de har en faglig kompetence i forhold til den pålagte opgave. Ledelsen udgør dog kun et ganske begrænset antal ansatte på den enkelte skole og vil derfor normalt ikke alene kunne løfte hele undervisningsopgaven.

    Det skal dog lokalt overvejes, hvilke signaler det sender, at undervisning, der er konfliktramt, overtages af lederen.