Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Ferie, særlige feriedage, afspadsering og omsorgsdage

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Planlagt ferie, herunder afvikling af særlige feriedage og omsorgsdage, samt afspadsering, der påbegyndes før eller samtidig med en eventuel konflikts ikrafttræden, afbrydes ikke, og der udbetales sædvanlig løn mv. i ferie- eller afspadseringsperioden.

  Ansatte, der har påbegyndt ferie før konfliktens start, og som bliver syge under ferien, skal følge ferielovens almindelige regler om sygemelding og dokumentation i forbindelse med eventuel erstatningsferie. Den ansatte er omfattet af konflikten ved ferie- eller afspadseringsperiodens ophør. Tilsvarende gælder, hvis den ansattes ferie afbrydes på grund af en sygemelding.

  Ferie, herunder afvikling af særlige feriedage, samt afspadsering kan ikke påbegyndes efter en konflikts iværksættelse. Dette gælder, uanset om afviklingen har været planlagt forud for såvel varslingen som iværksættelsen af konflikten.

  Konfliktramte, der ved ferieårets udløb den 30. april er omfattet af en konflikt, og som ikke har afholdt den 5. ferieuge eller dele heraf, og som ikke har aftalt, at ferien overføres til det følgende ferieår, kan efter anmodning få udbetalt kontant godtgørelse for feriedagene ved førstkommende lønudbetalingsdato efter konfliktens ophør.

  Ansatte, der ved ferieårets udløb den 30. april er omfattet af en konflikt, og som ikke har afholdt de særlige feriedage eller aftalt, at disse overføres til det følgende ferieår, skal have disse udbetalt som kontant godtgørelse ved førstkommende lønudbetalingsdato efter en konflikts ophør, medmindre der efterfølgende indgås aftale om at overføre dagene.

  Den særlige feriegodtgørelse udbetales normalt med lønudbetalingen ultimo april. Udbetaling kan imidlertid ikke ske under en eventuel konflikt og kan derfor først ske efter en konflikts ophør.

  Der optjenes ikke ferie eller særlige feriedage under konflikten.