Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Høringssvar 2019

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • HØRINGSSVAR AFGIVET I 2019 AF DANMARKS PRIVATE SKOLER - GRUNDSKOLER OG GYMNASIER

  Høring over udkast til forslag om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser (adgangsforudsætninger og timepuljen)
  10. december

  Høring vedr. Forbud mod salg af opgavebesvarelser
  4. december

  Høring over bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v.
  11. november

  Høring vedr. elevfordeling på gymnasiale uddannelser
  24. oktober

  Høringssvar vedrørende ændring af lov om socialtilsyn
  23. oktober

  Høring over bekendtgørelse om måling af elevers trivsel de gymnasiale uddannelser
  21. oktober

  Høring – ny udbudsmulighed. Oldtidskundskab m.v.
  1. oktober 2019

  Høringssvar. Cirkulærebeskrivelser om fælles dataansvar og opgaver og ansvar for STIL som databehand-ler for visse systemer, der stilles til rådighed på børne- og undervisningsområdet
  1. oktober 2019

  Høring over vejledende takstkatalog for samarbejde mellem erhvervsskoler og grundskoler om undervisning i valgfag
  24. september 2019

  Høringssvar over diverse bekendtgørelser; Vejledning m.v.
  23. maj 2019

  Høringssvar vedr. Fællesmål. Valgfagene billedkunst og musik
  20. maj 2019

   Høring vedr. udkast til forslag om Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser m.fl. om øgede frihedsgrader, rammer for donationer og styrket tilsyn m.v.
  17. februar 2019

  Høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forskellige love som følge af Aftale om ’Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden ….’
  22. januar 2019