Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Bestyrelsens møder

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Et godt bestyrelsesarbejde kræver gode bestyrelsesmøder. Hvor mange der afholdes om året afhænger bl.a. af skolens situation. Er skolen nystartet eller i krise afholdes der hyppige møder, ofte med meget konkrete punkter på dagsorden. Er der tale om en etableret skole i god drift, afholdes der typisk mellem 6 og 8 bestyrelsesmøder om året.

  Bestyrelsesmødets dagsorden kan med fordel udarbejdes af skolens leder og bestyrelsesformand i fællesskab. Ligeledes kan informationer udveksles skriftligt forud for bestyrelsesmødet til bestyrelsens medlemmer, i form af bilag, notater mm. Så kan medlemmer forberede sig, og møderne kan anvendes til egentlige drøftelser.

  God mødeledelse er centralt. Formanden er bestyrelsens samlende figur og bør være mødelederen der sikrer at dagsordenens punkter gennemføres forsvarligt. Deltagerne skal orienteres, høres og gives mulighed for at udtale sig og drøfte emnerne. Mødelederen skal ligeledes være processtyrer og sikre, at de emner der er til beslutning også i drøftelserne bevæger sig derhen (hvis muligt) hvor bestyrelsen træffer en beslutning.

  Der skal tages referat af bestyrelsens møder. Ofte vil det være en deltager fra skolens ledelse eller en deltagende sekretær der gør dette. Mange skoler offentliggør efterfølgende mødereferatet til skolens ansatte, forældre og elever, dog undtaget eventuelle punkter af fortrolig karakter. Det kan f.eks. være personalesager eller elevsager som bestyrelsen orienteres om, eller strategiske drøftelser om skolens drift, køb af naboejendom eller tilsvarende, som ikke er moden til offentliggørelse.

  Der er ofte en løbende udskiftning af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen kan derfor med fordel årligt have et møde hvor man drøfter bestyrelsens arbejdskultur, rytme, medlemmernes forventninger til arbejdet mm. Dette møde kan f.eks. placeres umiddelbart efter en generalforsamling eller når udpegede medlemmer er indtrådt i bestyrelsen.

  Et godt bestyrelsesarbejde kræver gode bestyrelsesmøder.