Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Årets gang

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Indholdet af bestyrelsesmøderne kan være blandet afhængigt af skolens aktuelle situation. Men det er tilrådeligt at have en form for ”Årets gang” på bestyrelsesmøderne, således at bestyrelsens primære ansvarsområder vendes minimum én gang årligt, og der kan gøres status og laves nye handleplaner frem mod målene for området.


  Skolens økonomi er det vigtigste indholdsmæssige område for bestyrelsen og bør være på dagsordenen ved hvert bestyrelsesmøde. Skolens bygninger er også konkret et arbejdsområde for bestyrelsen og er, ligesom økonomien, ofte en helt naturlig del af bestyrelsens mødedagsorden. Køb og nybyg er ekstraordinære emner, hvorimod drift, vedligehold og sikkerhed skal have sin faste plads på nogle af møderne.

  Generalforsamlingen er naturligvis en årligt tilbagevendende begivenhed, der skal planlægges. Bestyrelsens opgaver i forhold til skolens ledelse og personale er ikke den daglig personaleledelse, men det er til gengæld organisation af skolens virksomhed, rekruttering og fastholdelse af personale, kompetenceplaner og arbejdsmiljø, alt sammen emner til drøftelse på bestyrelsesmøderne. Ligeledes er de for personalet så vigtige lønpolitikker og personalepolitikker.

  Mindst en gang om året

  Skolens grundlag - formål, værdigrundlag, lovgivning, tilsyn og vedtægter – er de fyldigste områder i bestyrelsens arbejde, men måske det, der fylder mindst på bestyrelsesmøderne. En aftale om, at disse ting skal på dagsordenen mindst en gang årligt, sikrer, at bestyrelsen hæver sig op på et mere overordnet niveau og betragter skolens virksomhed fra oven, lægger strategier, taler visioner, fastlægger indsatsområder og målsætninger.

  Det er tilrådeligt at have en form for ”Årets gang” på bestyrelsesmøderne.