Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Generalforsamlingen / Forældrekredsmødet

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Skolens generalforsamling er det øverste organ for skolens virksomhed.

  I tidsrummet mellem generalforsamlingerne er det bestyrelsen, der har ansvaret for skolens drift, men på generalforsamlingen mødes forældrekredsen, eksterne repræsentanter, skolekreds o.lign. og har direkte valg til bestyrelsen. Generalforsamlingen har dermed den øverste parlamentariske kontrol med skolen. Det kan sammenlignes med en generalforsamling i almindelige virksomheder.

  Det er den siddende bestyrelses ansvar, at der indkaldes til og afholdes generalforsamling i henhold til skolens vedtægt.

  Hvad er en privat skole?

  Frie skoler kaldes i flæng for privatskoler, friskoler, private gymnasier, lilleskoler m.v. Trods de forskellige betegnelser er der overordnet set tale om det samme koncept: En selvejende institution, der driver skole inden for de rammer, der beskrives i ”Lov om friskoler og private grundskoler” og ”Lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og HF kurser”. Der er altså tale om skoleformer som er et alternativ til folkeskolen og de offentlige gymnasier. Dette alternativ rummer en bred palette af skoleformer og undervisningstilbud.

  Paragrafferne

  I Danmark har vi ikke skolepligt, men undervisningspligt. Det betyder, at skolen eller forældrene altid skal kunne godtgøre, at børnene bliver undervist. Når børnene bliver indskrevet på en privat skole, tager skolen ansvaret for undervisningen af børnene.

  Værdierne

  En privat skole må i modsætning til en folkeskole gerne drives ud fra bestemte værdier. Det kan fx være et religiøst, politisk eller pædagogisk værdigrundlag.

  Det er den siddende bestyrelses ansvar, at der indkaldes til og afholdes generalforsamling i henhold til skolens vedtægt.