Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Rammer for bestyrelsens arbejde

Love og regler Private skoler er underlagt en række lovgivningsmæssige bestemmelser og retningslinjer. En forudsætning for at skolen kan modtage tilskud fra staten er, at disse forskellige bestemmelser følges og overholdes. På...

Læs mere

Hvem har ansvaret? En privat skole er i høj grad forældrenes skole. Det betyder, at det er skolens bestyrelse – som oftest består af forældre når der er tale om grundskoler – der har ansvaret for den overordnede ledelse af skolen og det...

Læs mere

Bestyrelsens arbejde, procedurer for møder med mere bør være beskrevet og fastlagt i overordnede rammer i en forretningsorden. En forretningsorden kan beskrive antallet af bestyrelsesmøder, hvem der deltager udover de valgte medlemmer,...

Læs mere

Skolens generalforsamling er det øverste organ for skolens virksomhed. I tidsrummet mellem generalforsamlingerne er det bestyrelsen, der har ansvaret for skolens drift, men på generalforsamlingen mødes forældrekredsen, eksterne repræsentanter,...

Læs mere

En privat skole og et privat gymnasium skal altid have en gyldig vedtægt, der beskriver de vilkår, der gælder for skolens virksomhed. I vedtægten fastlægges skolens egenart og grundlæggende værdier. Og det er ligeledes i vedtægten, at...

Læs mere