Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Skolens personale

  • fb
  • tw
  • li
  • em
  • I henhold til lovgivningen er det bestyrelsen, der har kompetencen til at ansætte og afskedige personale. Allervigtigst er, at det er bestyrelsen, der ansætter og afskediger skolens leder. Derudover skal bestyrelsen i samarbejde med lederen sikre at skolen har de medarbejdere der efterspørges, at disse har de fornødne kvalifikationer, og at skolen som arbejdsplads også efterspørges af både de nuværende medarbejdere samt kommende stillingsansøgere.

    Det er skolens leder, der forestår den daglige personaleledelse, og bestyrelsen skal ikke involvere sig i almindelige personalesager eller forhold. Men det er bestyrelsens opgave at have fokus på det overordnede personaleansvar, hvilket bl.a. kan gøres ved at interessere sig for skolens overordnede sygefravær, arbejdspladsvurdering (APV), ledelsens konklusioner fra medarbejderudviklingssamtaler m.m. I kraft af disse kan bestyrelse og ledelse være i dialog om skolens generelle personaleudvikling og ressourcefordeling.

    Det er skolelederen, der forestår den daglige personaleledelse, og bestyrelsen skal ikke involvere sig i almindelige personalesager eller forhold.