Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Skolens undervisning

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Skolens undervisning skal følge den relevante lovgivning, og leve op til de  mål og krav som stilles her.

  Bestyrelsen forventes ikke at kende til faglige mål i dansk, engelsk, matematik og øvrige fag. Men bestyrelsen skal sikre, at skolens ledelse og lærere har de ressourcer og kompetencer, der skal til for at opfylde såvel lovgivningens bestemmelser som forældres og elevers forventninger.

  Bestyrelsen kan konkret forholde sig til skolens lektionstimetal på de forskellige årgange, fagområder, undervisningsmoduler, fagspecifikke uddannelsesplaner for ansattes efter- og videreuddannelse o.lign.

  Bestyrelsen skal ligeledes sikre, at lovgivningens krav om specialundervisning overholdes således, at elever med særlige behov får den nødvendige støtte og undervisning.

  Det er skolens leder der har det daglige ansvar for undervisning, pædagogik mm. Ved private gymnasier er det dog bestyrelsen der skal godkende de udbudte studieretninger.

  Skolens undervisning skal som minimum stå mål med den, der gives i folkeskolen.