Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Bestyrelsens opgaver og ansvar

Mange skoler har aktiviteter og tilbud som retter sig udover selve undervisningen. De fleste grundskoler har en skolefritidsordning, og flere og flere skoler opretter egentlige børnehaver. Hertil kommer musikskoler, skakklubber, idrætstilbud...

Læs mere

Skolens undervisning skal følge den relevante lovgivning, og leve op til de  mål og krav som stilles her. Bestyrelsen forventes ikke at kende til faglige mål i dansk, engelsk, matematik og øvrige fag. Men bestyrelsen skal sikre, at...

Læs mere

Elevernes forældre ved grundskoler er et vigtigt aktiv for skolens virke og udvikling. De er såvel kunder som en slags aktionærer ved skolen. Bestyrelsen skal sikre en fornuftigt kommunikation mellem skolen og forældre, og sikre at såvel...

Læs mere

I henhold til lovgivningen er det bestyrelsen, der har kompetencen til at ansætte og afskedige personale. Allervigtigst er, at det er bestyrelsen, der ansætter og afskediger skolens leder. Derudover skal bestyrelsen i samarbejde med lederen sikre...

Læs mere

Et af privatskolens væsentligste aktiver – men også udfordringer – er bygningsmassen. Langt størstedelen af privatskolerne ejer deres egne bygninger hvilket såvel økonomisk som planlægningsmæssigt ofte er en fordel. Men bygninger kræver også...

Læs mere