Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Anmeldelse af ny privatskole

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Godkendelsesprocedure i Undervisningsministeriet

  For at kunne modtage driftstilskud fra staten, skal en fri grundskole anmeldes til Undervisningsministeriet.

  Det sker ved at indsende to skemaer (anmeldelsesskema og oplysningsskema) indeholdende en række oplysninger samt et depositum på i alt kr. 30.000. Derudover skal skolens vedtægter indsendes til godkendelse. Oprettelse af en fri grundskole skal desuden anmeldes til kommunalbestyrelsen i skolekommunen.

  Et år forud for skolestart

  Disse ting skal gøres i god tid, og senest et år forud for det skoleår, for hvilket skolen ønsker at modtage tilskud. Det forudsætter, at anmeldelsesskema skal være Ministeriet i hænde senest 15. august året før, skolen skal starte, tillige med de 20.000 kr., der udgør første rate af depositum.

  Anden rate, der er på 10.000 kr., forfalder senest 1. februar i året, hvor skolen skal starte til august. Sammen med anden rate skal skolens vedtægter ligeledes indsendes til godkendelse.

  Senest 1. juni skal det sidste skema med oplysninger om skolens forhold indsendes.

  I september måned, efter skoleårets start, tilbagebetales depositum, såfremt skolen opfylder bestemmelserne og er berettiget til at modtage tilskud.

  Oversigt over frister

  Senest den 15. august forud for det skoleår, for hvilket skolen ønsker tilskud: Anmeldelse og indbetaling af første rate (20.000 kr.) af depositum.

  Senest den 1. februar skal 2. rate af depositum være indbetalt på kroner 10.000. Desuden skal skolens vedtægter være sendt til Ministeriet til godkendelse.

  Senest den 1. juni skal skolen oplyse til Ministeriet:

  • Hvem der skal lede skolen.
  • Hvilke klassetrin, der undervises på.
  • Hvilke lokaler skolen benytter.
  • Hvilket omfang lokalerne har.
  • Hvilken adresse og hvilket matrikelnummer skolen har.
  • Hvem der er udpeget som skolens revisor.
  • Hvem der er valgt til bestyrelsesmedlemmer.

  Desuden indsendes brandmyndighedernes godkendelse af lokalerne til undervisningsbrug. Det er en god ide at kontakte brandmyndighederne for godkendelsen i god tid.