Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Skolens bestyrelse og ledelse

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Hvem har ansvaret?

  En privatskole er i høj grad forældrenes skole. Det betyder, at det er skolens bestyrelse – som oftest består af forældre – der har ansvaret for den overordnede ledelse af skolen og det økonomiske ansvar for skolen. Privatskolens leder har det pædagogiske ansvar og varetager den daglige ledelse og kontakten til hjemmene.

  Bestyrelsen på en privatskole har flere vigtige opgaver. Først og fremmest er man som bestyrelsesmedlem en del af privatskolens overordnede ledelse. Konkret har man sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer det overordnede ansvar for skolens administration og økonomi samt ansættelse og eventuelt afskedigelse af skolens ledere og faste medarbejdere.

  På en privatskole har bestyrelsen endvidere en helt særlig opgave i at fastholde, fortolke og udvikle skolens værdigrundlag. Dette sker i tæt samvirke med ledelse, lærere og øvrige medarbejdere. Værdigrundlaget viser sig i skolens omgangstone, i traditioner og fester, og i det hele taget den måde elever, lærere og pædagoger færdes sammen i hverdagen.

  Der er altid mindst to i bestyrelsen, som er valgt af og blandt skolens forældre, men på langt størstedelen af privatskolerne er flertallet af bestyrelsesmedlemmerne forældre.

  Det er bestyrelsens opgave at sikre, at privatskolen har en kompetent og handlekraftig ledelse. Som bestyrelsesmedlem på vores skoler bør man bakke op om skolens ledelse og medvirke til, at alle spørgsmål vedrørende den daglige ledelse af skolen, herunder personaleledelsen og kontakten til forældrene, sker gennem ledelsen. Ledelsen har naturligvis en tilsvarende forpligtelse til at orientere bestyrelsen om alle væsentlige forhold, som vedrører skolens hverdag.

  Når der er uro på en skole, er det som oftest fordi, der er en manglende tillid mellem bestyrelsen og ledelsen/lederen, eller der er mistillid mellem ledelsen og (grupper af) medarbejdere.

  Reglerne om bestyrelsens sammensætning, arbejdsopgaver mm. findes i vedtægtsbekendtgørelsen, som beskriver statens krav til skolens budget-, regnskabs- og revisionsforhold samt kravene til forældrekredsens sammensætning og opgaver. Bestyrelsen skal sikre, at skolen er velorganiseret, har godkendte vedtægter og opfylder tilskudsbetingelserne. Bestyrelsen er formelt arbejdsgiver for skolens ansatte, den skal fastsætte skolepengenes størrelse og har ansvar for skolens budget, regnskab og revision.

  Bestyrelsesmedlemmerne kan og bør i øvrigt spørge ind til alle spørgsmål, der vedrører skolen.

  Der skal være en klar aftale med ledelsen om, hvilke sager og opgaver der kommer på bestyrelsens bord. Konkrete sager vedrørende enkelte elever eller medarbejdere hører som udgangspunkt ikke hjemme i bestyrelsen. Som bestyrelsesmedlem skal du altid sørge for, at alle henvendelser fra forældre mv. angående den daglige undervisning mv. lander hos dem, der ved hvad det drejer sig om, nemlig lærerne eller ledelsen. Det er dem, der skal løse problemet.

  Bestyrelsens og ledelsens fælles ansvar

  Der er store individuelle forskelle på, hvor mange årlige bestyrelsesmøder der holdes på den enkelte privatskole, og hvilke opgaver bestyrelsen behandler. På de fleste større privatskoler ligger ledelsesopgaven primært i hænderne på den daglige ledelse, og bestyrelsens opgaver er først og fremmest af strategisk karakter. På mindre frie skoler kan der være en tradition for, at bestyrelsen griber noget længere ind i den daglige ledelse, og det sker sjældent uden interne slagsmål!

  Samarbejdet mellem skolens leder og formanden for bestyrelsen er afgørende for hele privatskolens trivsel. Skolens leder har et klart behov for at møde opbakning fra formanden, da der er store forventninger til en privatskoleleders handlekraft. Lederposten er ensom, ikke mindst i konfliktsituationer, og især formanden har en forpligtelse til at sikre sig, at lederen har det nødvendige overskud til at løse opgaverne.       

  Husk, at en privatskole er en selvejende institution. Det betyder, at der er den til enhver tid siddende bestyrelse, der har ansvaret for institutionens drift. Alle skolens midler skal gå til undervisningen, og bestyrelsen må ikke modtage honorar for arbejdet. Der er klare regler om regnskab og revision, og det er dit ansvar som bestyrelsesmedlem, at skolen hvert år kan sikre et overskud af driften til investering i fremtidig virksomhed, bygninger og inventar. Så der også er en privatskole til dine børnebørn.